Zájem českých podniků o ukrajinský zemědělský trh

29. 3. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V roce 2016 došlo na Ukrajině k poměrné stabilizaci ekonomické situace, po dvou letech strmého propadu vyrostlo loni ukrajinské hospodářství o 1,1 %, rovněž tak se zastavila devalvace místní měny – hřivny.

V průběhu posledních několika let se zemědělství stalo hnacím motorem ukrajinské ekonomiky; podílí se 14 % na HDP a 42,5 % (15,5 miliardy USD) představuje jeho podíl na vývozu země. Analytici předpovídají, že si odvětví zachová vedoucí pozici i v dalších letech. Postupně by se měl rozvíjet místní zpracovatelský průmysl a stávající vývoz zemědělských surovin bude nahrazen obchodem se zemědělskou produkcí s větší přidanou hodnotou.

Potvrzením zájmu českých podniků o ukrajinský zemědělský trh se stala kolektivní expozice na mezinárodním zemědělském veletrhu Agro Animal Show, který se konal v Kyjevě ve dnech od 15. do 17. února 2017. Letošní český stánek byl nejreprezentativnější za celou dobu účasti českých podniků na tomto veletrhu. Na stánku CzechTradu vystavovaly společnosti Brunnthaller - CS s.r.o., Kovobel v.d., Vítkovice Envi a.s., Farmet a.s., Madeta a.s., JK Machinery s.r.o.

Zároveň se v rámci veletrhu dne 15. února uskutečnilo Agro fórum Česká republika – Ukrajina, kterého se zúčastnilo více než 50 zástupců firem a institucí z obou zemí. Na fóru promluvili ministři zemědělství ČR a Ukrajiny Marian Jurečka a Taras Kutovyj. V průběhu fóra a pracovních jednání přímo na stánku CzechTradu byly určeny oblasti pro česko-ukrajinskou spolupráci.

Ukrajinské zemědělské podniky jsou zainteresovány v dodávkách českých technologií a zařízení pro obdělávání půdy (traktory a další zemědělská technika), v dodávkách živých zvířat a kvalitního genetického materiálu, veterinárních prostředků a také v budování energetických kapacit na základě biopaliv.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek