Zájem finského Tampere o spolupráci s českými firmami

21. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Zájem finského Tampere o spolupráci s českými firmami Diplomaté Velvyslanectví České republiky ve Finsku navštívili druhé největší finské město Tampere, centrum regionu Pirkanmaa, jenž patří k nejvýznamnějším technologickým a zpracovatelským centrům finského průmyslu.

V průběhu přijetí starostkou města i při jednání s ředitelem Obchodní a průmyslové komory byli pracovníci velvyslanectví ujištěni o zájmu vedení regionu i místní podnikatelské reprezentace spolupracovat s českými firmami a plně podpořit veškeré aktivity zaměřené na podporu této spolupráce.

Velkorysá modernizace finské infrastruktury, obranných sil či sociální a zdravotní reforma jsou dlouhodobými příležitostmi pro český průmysl. S ohledem na klíčovou rozhodovací roli finské administrativy se proto zastupitelský úřad ČR v Helsinkách snaží rozvíjet vztahy s partnery jak na centrální, tak i regionální/komunální úrovni. V tomto kontextu navštívil dne 16. února 2017 velvyslanec ČR ve Finsku Ivan Jukl se svým zástupcem druhé největší finské město Tampere. Účelem návštěvy hlavního města regionu Pirkanmaa, jednoho z nejvýznamnějších center finského průmyslu, bylo prověření potenciálu jeho spolupráce s českými firmami.

Hned úvodní setkání se starostkou města Annou-Kaisou Ikonen a jejím náměstkem pro infrastrukturu Mikko Nurminenem přineslo cenné informace o strategii rozvoji města a regionu a možnostech participace českých firem v připravovaných souvisejících tendrech.

Hlavním bodem návštěvy bylo setkání s vedoucími představiteli Obchodní a průmyslové komory Tampere, jež sdružuje okolo 1800 firem všech velikostí z celého místního regionu. V diskuzi následující po prezentaci regionu a jeho možností projevil výkonný ředitel společnosti Antti Eskelinen velký zájem o spolupráci finských a českých firem, a to nejen v tradičních zpracovatelských oborech, nýbrž i v high-tech oblastech (biotechnologie, nanotechnologie, clean-tech atd.).

Jednání na Obchodní a průmyslové komoře Tampere

Jednání na Obchodní a průmyslové komoře Tampere

K navázání konkrétní spolupráce navrhl A. Eskelinen uspořádat na jaře 2018 v Tampere propagační a matchmakingovou akci nazvanou pracovně „Český den“, které by se mohli zúčastnit na finské straně představitelé firem mající zájem o subdodavatelskou či technologickou spolupráci (dle zvolených sektorů), jakož i potenciální finští investoři. Zájemce ze strany českých firem by pak mohli doplnit představitelé CzechTradu, CzechInvestu či CzechTourismu.

Vedení Obchodní a průmyslové komory Tampere též přislíbilo marketingově podpořit plánovaný český investiční seminář, jenž by se měl v Tampere konat na konci letošního září v rámci největšího finského zpracovatelského veletrhu Alihankinta 2017.

Návštěva Tampere opět potvrdila jedinečnost tohoto města a regionu pro spolupráci s českým průmyslem. Jejím nejvýznamnějším výsledkem je zjištění, že při plánování konkrétních aktivit na podporu českého průmyslu v tomto i následujícím roce může česká strana počítat jak s podporou vedení města, tak i místní podnikatelské reprezentace. O termínech jednotlivých akcí bude zastupitelský úřad naše podnikatele včas informovat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek