Zájem o kotlíkové dotace je v Olomouckém kraji obrovský. Za první den evidovali 1750 žádostí

24. 2. 2016 | Zdroj: Krajský úřad

motiv článku - Zájem o kotlíkové dotace je v Olomouckém kraji obrovský. Za první den evidovali 1750 žádostí V pondělí 22. února 2016 zahájilo hejtmanství příjem žádostí o finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva. Žádosti o tzv. kotlíkové dotace byly v Olomouckém kraji přijímány hned na třech místech – v Olomouci, Šumperku a v Jeseníku.

Hlavnímu náporu čelili úředníci dopoledne. V Olomouci přijali z rukou zájemců o tzv. kotlíkové dotace 781 žádostí, další tři stovky přišly poštou. V Šumperku zaevidovali 310 a v Jeseníku 301 žádost. V odpoledních hodinách tlak polevil – na všech třech místech bylo dohromady přijato 58 žádostí.

Pracovníci krajského úřadu teď začnou přijaté žádosti kontrolovat, a to v souladu s podmínkami stanovenými v rámci dotačního programu. Kontrola bude prováděna průběžně, nejpozději do třiceti pracovních dnů, od přijetí žádosti = zadání do elektronického evidenčního systému. V případě zjištění nedostatků formálního charakteru bude příjemce ve lhůtě 15 pracovních dnů vyzván k doplnění žádosti. Termín pro odstranění nedostatků je stanoven nejdéle na 15 pracovních dnů od obdržení výzvy od vyhlašovatele. Pokud žadatel nedoloží opravu ve stanovené lhůtě, bude žádost automaticky vyřazena.

Žádosti, které nesplní všechny podmínky stanovené dotačním programem a neprojdou úspěšně procesem kontroly žádosti, budou vyřazeny a žadatel bude o nesplnění podmínek stanovených dotačním programem písemně vyrozuměn.

„Žádosti, které splní všechny podmínky stanovené dotačním programem a projdou úspěšně procesem kontroly žádosti, budou postoupeny ke schválení Radě Olomouckého kraje. První žádosti k podpoře by krajská rada mohla schvalovat koncem dubna. Schválen bude maximálně takový počet žádostí, u nichž součet požadované výše dotace dosáhne celkové částky určené na dotační program,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Žádosti budou předkládány ke schválení v pořadí podle data a času zadání do elektronického evidenčního systému, a to od nejdříve zaevidované žádosti po nejpozději zaevidovanou žádost.

Žádosti, které splnily všechny podmínky dotačního programu, ale kvůli vyčerpání celkové částky určené na dotační program se na ně nedostalo, budou zařazeny v zásobníku - a to podle dle data a času zaevidování do elektronického evidenčního systému (od nejdříve zaevidované žádosti po nejpozději zaevidovanou žádost). Žádosti z tohoto zásobníku mohou být následně dodatečně podpořeny v případě, že nebude dočerpána celková částka určená na dotační program v rámci žádostí, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace. Dodatečně podpořeny budou žádosti v pořadí podle data a času přijetí a opět platí, že dříve zaevidovaná žádost má přednost před později zaevidovanou žádostí.

Jakmile Rada Olomouckého kraje schválí poskytnutí dotace, bude o tom každý žadatel vyrozuměn ve lhůtě deseti, maximálně dvaceti pracovních dnů. Stejná lhůta platí i pro vyrozumění o zařazení do zásobníku. Současně budou žadatelé vyzváni k doložení všech potřebných údajů k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Následně bude s úspěšnými žadateli tato smlouva podepsána.

Příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace potrvá v Olomouckém kraji do 13. května 2016.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek