Zájem podnikatelů o prostředky z OP PIK předčil o 10 miliard nabídku prvních výzev

3. 5. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK) vyhlásilo v roce 2015 výzvy v hodnotě přesahující 26 mld. Kč (bez projektů technické pomoci) a k 30. 4. 2016 zaznamenalo zájem podnikatelů převyšující 36,5 mld. Kč.

V roce 2015 bylo celkem vyhlášeno 39 výzev (u 22 programů, některé výzvy byly členěny na více aktivit) v celkové hodnotě přesahující 26 mld. Kč. V roce 2016 plánuje MPO vyhlásit dalších cca 27 výzev v objemu přesahujícím 35 mld. Kč. Celkem tak bude za roky 2015 a 2016 vyhlášeno přes 50 procent alokace programu OP PIK. V současné době evidujeme asi 4 200 žádostí o podporu za více než 36,5 mld. Kč. "Některé programy nemají ještě ukončený příjem žádostí, takže převis poptávky, který nyní dosahuje 170 % vyhlášených alokací jednotlivých výzev, bude dále narůstat,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

OP PIK musí naplňovat především kvalitativní změny související s dohodou s Evropskou komisí na vyšší důraz na inovace, aplikovaný výzkum, dosahování vyšších energetických úspor, než bylo zvykem v OP PI. S tím souvisí i zavedení nových důslednějších kontrolních mechanismů žádostí s cílem vyhnout se korekcím a chybám. Rovněž je nutná i vyšší součinnost ze strany žadatelů při přípravě detailnějších podkladů k žádostem.

"Snahou řídicího orgánu bude dokončit hodnocení výzev prvního kola do konce srpna, což odpovídá průměrně 200 vyhodnoceným žádostem za týden. V současné době máme vyhodnoceno přes 260 žádostí,“ dodal náměstek pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje Tomáš Novotný.

Další kolo žádostí o podporu bude vyhlášeno na podzim, kde očekáváme vyhlásit výzvy v objemu přesahujícím 35 mld. Kč.

OP PIK je zaměřen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, ale také na podporu podnikání malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou.

Důležitou součástí operačního programu je snaha o posun k energeticky účinnému hospodářství. To spočívá především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových nízkouhlíkových technologií.

Usnadnit rozvoj podnikání a přístup ke službám státu má pomoci podpora zaměřená na zavádění vysokorychlostního přístupu k internetu a rozšiřování nabídky služeb informačních a komunikačních technologií.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek