Zakládání s. r. o.: Připravte se na velké změny

19. 12. 2013 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Zakládání s. r. o.: Připravte se na velké změny Upouští se od institutu základního kapitálu. Bude zrušen zákaz tzv. řetězení a umožněn vznik více druhů obchodních podílů. Také skončí omezení počtu s. r. o., v nichž může jeden společník působit. Na tyto a další novinky se musejí podnikatelé připravit.

V oblasti společností s ručením omezeným (s. r. o.) a jejich zakládání nás čeká od 1. ledna 2014 celá řada významných změn. Dne 1. ledna 2014 totiž nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ten společně s novým občanským zákoníkem (NOZ) zcela nahradí úpravu korporátního práva obsaženou ve stávajícím obchodním zákoníku.

Jaké budou hlavní dopady zákonu o obchodních korporacích? Očekává se především snadnější proces založení s. r. o., dále také snížení administrativy při některých transakcích a zásadní změnou by mělo být nastavení výrazně vyšší míry svobody v úpravě vnitřních poměrů společnosti dle konkrétních a specifických potřeb.   

Co nás čeká?

Jaké jsou nejzásadnější změny právní úpravy s. r. o. týkající se založení společnosti?

  1. Prakticky se upouští od institutu základního kapitálu – minimální výše vkladu společníka bude pouze jedna koruna (nestanoví-li společenská smlouva částku vyšší).
  2. Nepeněžité vklady nadále nebude nutné oceňovat znalcem jmenovaným pro tyto účely soudem, ale postačí posudek znalce vybraného zakladateli, případně po založení společnosti jednatelem.
  3. Bude zrušen zákaz takzvaného řetězení, stejně jako skončí omezení počtu s. r. o., v nichž může jeden společník působit (dnes maximálně ve třech) i limit pro maximální počet společníků jedné s. r. o. (dnes nanejvýš padesát).
  4. Bude umožněn vznik více druhů obchodních podílů, tj. podílů, s nimiž jsou spojena různá práva a povinnosti. Z textu zákona nevyplývá žádné omezení v tomto směru, výslovně je předvídán například vznik podílu, se kterým bude spojeno právo na pevný zisk nebo naopak příplatková povinnost. Logicky by mělo být umožněno spojit hlasovací práva pouze s některými obchodními podíly. Nově bude také možné, aby jeden společník vlastnil více podílů, a to i různého druhu, čímž je možná diferenciace obchodních podílů ještě dále prohloubena.

V každém případě lze říci, že budoucí právní úprava s. r. o. je oproti stávajícímu stavu podstatně flexibilnější, to znamená, že nabízí větší volnost společníků k úpravě vnitřních poměrů společnosti dle jejich individuálních preferencí. Proto lze do budoucna doporučit angažovat v procesu zakládání s. r. o. advokáta jako profesionála, který by si měl být všech nových možností vědom a který by klientovi měl pomoci k založení společnosti skutečně „na míru“. „Mechanické“ zakládání s. r. o. bude samozřejmě i po 1. lednu 2014 možné, ale riziko, že tak nevyužijete všechny zákonné možnosti k ideálnímu „nastavení“ společnosti, se výrazně zvyšuje.

Ondřej Nejedlý, advokátní koncipient, společnost Švehlík & Mikuláš advokáti

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek