Základní informace o Republice Baškortostán

6. 4. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Republika Baškortostán se nachází v centru Ruska, na pomezí evropské části země a Asie. Jde o region s vysoce rozvinutým průmyslem i zemědělstvím. Je také významným vědeckým a kulturním centrem s politickou a sociální stabilitou a se značným ekonomickým potenciálem. Na území republiky jsou unikátní balneologické a radonové lázně a ozdravovny.

Představení oblasti

V r. 1919 byla založena Autonomní Baškirská Sovětská Republika. V roce 1992 byl název změněn na Republiku Baškortostán neboli Baškirsko. RB se nachází v centru Ruska, na pomezí evropské části země a Asie.

V republice je více než 13 tis. řek, 2,7 tis. jezer a rybníků a 120 přehrad. Hlavním vodním tokem je řeka Belaja (1430 km, s přítoky Ďoma, Ufa a Bystryj Tanyp), která má velký význam v říční dopravě. Belaja náleží k povodí Volhy a její dolní tok je součástí Nižněkamské přehrady. Na severovýchodě země pramení další velká řeka Ural a jih Baškortostánu odvodňuje Sakmara, která je přítokem Uralu.

V regionu se nachází přírodní rezervace federálního významu – Uralská státní rezervace a Národní park „Baškiria". Na území republiky jsou unikátní balneologické a radonové lázně a ozdravovny.

Délka území ze severu na jih činí 550 km a z východu na západ 430 km.

RB je region s vysoce rozvinutým průmyslem i zemědělstvím. Je významným vědeckým a kulturním centrem s politickou a sociální stabilitou, se značným ekonomickým potenciálem a unikátními přírodními zdroji.

Baškortostán má velké zásoby ropy, zemního plynu (prognóza zásob je 300 mld. m³), uhlí (0,5 mld. tun), železné rudy (100 mln. tun), mědi, zinku, zlata, soli a surovin pro výrobu cementu.

Lesy pokrývají více než 40 % území republiky.

Základní informace o Republice Baškortostán
Federální okruh Privolžský federální okruh (PFO)
Rozloha 142,9 tis. km2
Počet obyvatel 4,053 mil. (ve městech žije 59,8 %, hustota zalidnění je 28,4 ob/km2)
Národnostní složení Rusové (36,3 %), Baškirové (29,8 %), Tataři (24,1 %) a dalších více než 100 národností
Hlavní město Ufa (1,021 mil. obyvatel)
Vzdálenost od Moskvy 1519 km
Další významná města Sterlitamak, Salavat, Neftekamsk, Oktjabrjskyj
Administrativní dělení 54 municipálních území, 21 měst a 4674 obcí
Klimatické podmínky podnebí oblasti je kontinentální. Průměrná teplota v lednu je -19 stupňů, v červenci +18 stupňů. Roční úhrn srážek se pohybuje od 300 do 600 mm.
Republika hraničí na severozápadě s Udmurtskem, na severu s Permskou a Sverdlovskou oblastí, na východě s Čeljabinskou oblastí, na jihu a jihozápadě s Orenburskou oblastí a na západě s republikou Tatarstán
Výkonná moc vláda v čele s prezidentem
Zákonodárná moc Státní shromáždění (Kurultaj RB)
Představitelé RB: k 01.11.2008
Prezident RB Murtaza Gubajdulovič Rachimov
Předseda vlády Rajil Sarbajev
Místopředseda vlády RB a současně ministr průmyslu a vnějších ekonomických vztahů Republiky Baškortostán, předseda baškortostánské časti společné pracovní skupiny Jurij L. Pustovgarov

zpět na začátek

Klíčové makroekonomické ukazatele oblasti

Za období 1999–2008 se HRP republiky Baškortostán zvýšil téměř 2 krát, průmyslová výroba 1,8 krát, objem zemědělské produkce 1,6 krát a investice do základního kapitálu 3 krát. Obrat zahraničního obchodu se zvýšil 5,6 krát a export zboží 6 krát.

Hrubý regionální produkt (HRP)

HRP Republiky Baškortostán dosáhl v r. 2008 hodnoty 802 mld. rublů. (v porovnání s r. 2007 nárůst o 200 mld. rublů). V roce 2009 činil HRP RB 774,0 mld.rublů (96,5 % od úrovně předchozího roku), což je více než ruský průměr (92,1 %).

Index výroby

Index průmyslové výroby činil v roce 2009 96,6 %. V roce 2009 měla průmyslová výroba v Republice stabilní dynamiku v porovnání s průměrnými hodnotami v RF, kde index činil 89,2 %. Těžební průmysl dosáhl růstu 4,4 %, včetně těžby palivo-energetických surovin (3,5 %). Objem výroby zemědělských produktů za r. 2009 přesáhl 100 mld. rublů (index 100,1 %). 

Rozpočet

Dle informací Ministerstva financí RB v r. 2008 vybrala RB do rozpočtu všech úrovní platby v celkové hodnotě 274,8 mld. rublů, což je o 911 mil. rublů více než v r. 2007. Z nich 177 mld. rublů směřovalo do federálního rozpočtu RF, do republikového rozpočtu – 75,5 mld. rublů a zbylých 22,2 mld. rublů do místního rozpočtu. V roce 2009 bylo zajištěno splnění rozpočtu v sociálních výdajích.

Aktuální investiční rating

V roce 2008 byl agenturou „Moody''s“ potvrzen dlouhodobý kreditní rating „Ba1“ s prognózou „stabilní“ a agenturou „Standard&Poor''s“ – „BB+“ také s prognózou „stabilní“.

Z hlediska investičního rizika patří Republika Baškortostán mezi 15 nejpřitažlivějších regionů Ruské federace, dle investičního potenciálu také na 15. místě. Nejmenší investiční riziko – ekonomické, největší – ekologické. Největší potenciál – spotřebitelský. Aktuální investiční rating republiky je „2B“, tedy střední potenciál při mírném riziku („Expert RA“).

Objem zahraničních investic

V r. 2008 do ekonomiky RB přibyly zahraniční investice ve výši 178 mil. USD, což je o 44,3 % méně než v r. 2007. Z toho podíl přímých zahraničních investic (PZI) činil 59,2 % (105,5 mil. USD) a ostatních zahraničních investic – 38,8 % (68,9 mil. USD). Kromě toho přibyly zahraniční investice od rezidentů RF ve výší 276,1 mil. USD, což je o 8 % méně než v r. 2007.

Kumulovaný zahraniční kapitál k 1. 1. 2009 činil 558,5 mil. USD. Z toho 60,7 % bylo investováno do zpracovatelského průmyslu (108 mil. USD), 12,7 % (22,7 mil. USD) do realitního trhu a 6,5 % (11,5 mil. USD) do těžby nerostů.

V současné době v republice působí více než 700 společností se zahraniční účastí. Na předních pozicích dle objemu kumulovaných zahraničních investic v RB jsou: Velká Británie, Rakousko, Turecko, Irsko, Kypr a Německo. Celkový podíl těchto zemí činí téměř 80 % celkového objemu zahraničních investic.

Obrat zahraničního obchodu

Obrat zahraničního obchodu RB v roce 2009 činil 5,5 mld. USD, z toho export 5,0 mld. USD a import 524,5 mil. USD. Saldo obchodní bilance bylo pozitivní a činilo 4,476 mld. USD.

Republika Baškortostán obchoduje se 101 zemí. Tradičně patří k základním obchodním partnerům RB evropské země, hlavně: Nizozemí a Česká republika. V r. 2008 se zahraničně ekonomická spolupráce dynamicky rozvíjela i s Kazachstánem, Lotyšskem, Tureckem, Finskem, Ukrajinou, Itálií a USA. Tyto země se podílely na celkovém obratu zahraničního obchodu 74,8 %. V současné době působí ve sféře zahraniční spolupráce 581 společností.

V r. 2008 patřil největší podíl (77,7 %) ve zbožové struktuře exportu paliv a energetice. Podniky republiky exportovaly svou produkci do 91 zemí světa, hlavně do Nizozemí (1,532 mld. USD), České republiky (1,504 mld. USD), do Kazachstánu (827,5 mil. USD), Lotyšska (510,4 mil. USD), Turecka (498,8 mil. USD), Finska (394,4 mil. USD), Ukrajiny (382,6 mil. USD), Itálie (330 mil. USD) a USA (294 mil. USD).

Dominantní postavení v dovozu má strojírenská produkce: stroje a zařízení – 64 %. Následuje chemická produkce – 15,6 %, potravinářské výrobky a zemědělské suroviny – 7 %. V importu Baškortostánu se v porovnání s r. 2007 zvýšil podíl této produkce.

Do republiky se importovalo zboží ze 71 zemí. Hlavními importéry republiky byli: Uzbekistán (103,7 mil. USD), Německo (102,8 mil. USD), Itálie (100,4 mil. USD), Čína (95,4 mil. USD) a jiné.

zpět na začátek

Vzájemný obchod mezi ČR a Baškortostánem 

(podle údajů baškirské strany; ČR statistiku s regiony RF nevede)

Protokol ze 4. zasedání Pracovní skupiny pro obchodně ekonomickou, vědeckotechnickou a kulturní spolupráci mezi ČR a Republikou Baškortostán (RB) zahrnuje závazek baškirské strany pravidelně zasílat české straně aktuální statistické údaje (jednou až dvakrát ročně) o makroekonomickém rozvoji RB a obchodních a investičních vztazích s ČR.

Zahraniční obchod ČR – RB (v tis. USD)
Rok Dovoz z RB Vývoz z ČR Obrat
1996 4 011,3 3 548,9 7 560,2
1997 3 570,7 3 096,9 6 667,6
1998 3 771,4 7 383,1 11 154,5
1999 997,9 4 048,3 5 046,2
2000 239,1 9 184,8 9 423,9
2001 299,2 3 885,5 4 184,7
2002 3 845,1 2 971,1 6 816,2
2003 43 393,6 2 792,4 46 186,0
2004 71 387,2 2 131,9 73 519,1
2005 3 980,8 1 592,4 5 573,2
2006 230 281,5 7 558,1 237 839,6
2007 1 179 157,0 8 416,6 1 187 573,6
2008 1 504 110,9 17 837,2 1 521 948,1
11 měsíců 2009 551 689,6 12 954,3 564 643,9

Základní exportní položkou RB je surová ropa (99,4 %). Do ČR se také vyváží syntetický kaučuk, difenilolpropan, lepenka, med a různé zařízení (lisovací válce pro papírenský průmysl, kontrolní stanice pro vrtání vrtů, motory na střídavý proud).

Ve struktuře vývozu z ČR převládá strojírenská produkce (42,1 %) a  keramické obkladačky (31,3 %). Baškirské podniky zakoupily v ČR výrobky z barevných kovů, flexibilní trubky pro výfuky aut, mechanizmy pro výrobu krmiv pro zvířata, stroje pro zemědělství, zařízení pro dojení a chladicí zařízení, frézovací stroje a kytary atd.

Investiční spolupráce

Na konci září 2009 činil kumulovaný objem českých investic v ekonomice RB 26,2 mil. USD, což je 5,2 % celkového objemu zahraničních investic a to zajistilo ČR šesté místo mezi 37 zeměmi, které v Baškortostánu investují. Přiliv českých investic za 9 měsíců roku 2009 do Republiky Baškortostán činil 2,13 mil. USD.

zpět na začátek

Přednosti a oborové příležitosti oblasti

Jednou z předností RB je výhodná dopravně–geografická poloha – republika leží na křižovatce důležitých říčních, železničních, automobilových a potrubních tras a slouží hlavně jako tranzitní země ve směru Moskva – Ufa – Magnitogorsk – Astana. Město Ufa je spojeno železnicí se Samarou, Čeljabinskem, Uljanovskem a jinými městy. Přes region prochází dálnice M5 „Ural“, do Ufy je proložena M7 „Volha“. Celková délka sítí silnic republiky dosahuje 25 tis. km, a délka sítí splavných vodních toků 929 km. OAO „Mezinárodní aeroport Ufa“ poskytuje služby více než 50 leteckým společnostem. Řeky jsou součástí vodního dopravního systému evropské části Ruska a zabezpečují přístup k přístavům baltského, černomořského a azovského pobřeží.

RB je jedním z nejsilnějších a politicky nejstabilnějších regionů Ruska s vysoce vyvinutou sociálně–orientovanou tržní ekonomikou a podle výše HRP, objemu průmyslové produkce, dodavatelských prací ve stavebnictví a investic do základního kapitálu patří do první desítky subjektů RF. V Baškortostánu se těží 1/8 ruské ropy a je zde jeden z největších palivo–energetických a petrochemických komplexů v Rusku. Republika vyniká hustou sítí potrubní dopravy – ropovodů a plynovodů, které směřují na Sibiř, do Kazachstánu, Povolží a Prikamsku.

RB drží ruský monopol na výrobu 12 druhů průmyslové produkce. Jedná se o produkty organické syntézy, motory pro osobní auta, pojízdné míchačky na beton, kalcinovanou sodu a další a zaujímá v Rusku:

  • první místo v objemech základního zpracování ropy a výrobě světlých ropných produktů, automobilového benzínu a dieselového paliva, butylalkoholu а izobutylalkoholu, obráběcích center a ocelových drátů; kovoobráběcích strojů, automíchaček a žárovek;
  • druhé místo ve výrobě syntetické přiskyřice a plastových hmot, kovoobráběcích strojů, svítidel;
  • třetí místo ve výrobě žíravin, civilních vrtulníků a trolejbusů;
  • 5. místo ve výrobě autobusů.

Ekonomika RB se vyznačuje diverzifikovanou strukturou průmyslu, přičemž k vedoucím odvětvím náleží zpracovatelský průmysl – 49,4 % celkového průmyslu (nárůst 8,9 % v porovnání s r. 2006), následuje těžba nerostných surovin – 12 % (těžba se v roce 2007 zvýšila o 0,9 % v porovnání s r. 2006), stavebnictví – 8,8 %, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody – 5,8 %. V r. 2007 činil index průmyslové výroby RB 107 % a překročil ruský průměr o 0,7 %.

Strojírenství

Ve více než 100 strojírenských podnicích (přibližně 110 tis. pracovních míst) se vyrábí dopravní prostředky a zařízení (dvoudílné pásové trasportéry, autobusy, trolejbusy, návěsy a přívěsy pro osobní auta, letecké motory, filtry, kovoobráběcí stroje), stroje a jejich příslušenství (zařízení pro ropná naleziště, energetický, chemický průmysl a potrubí), elektrická, elektronická a optická zařízení (systémy a prostředky automatizace, výroba přístrojů, systémy a kabely komunikace, kabely vysokého napětí, elektrotechnická zařízení).

Za posledních 7 let se index průmyslové výroby ve strojírenství zvýšil více než 3 krát.

Hutnictví

„Beloreckij metalurgičeskij kombinat“ zabezpečuje výrobu válcovaného drátů a je jediným podnikem v Rusku, kde se vyrábí unikátní produkce – drát s velmi malým průměrem. Na republiku připadá více než polovina objemu výroby všech kovových drátů v Rusku.

Energetika

Republika vlastní rozvinutou energetickou základnu zabezpečující její potřeby v elektrické a tepelné energii v plném rozsahu a přes Federální velkoobchodní trh energií a kapacity dodává elektrickou energii i sousedním regionům.

OAO „Baškirenergo“ je jedním z největších regionálních energetických systémů Ruska.

Mezi velké elektrárny republiky patří také Karmanovská GRES (1800 MW), Novo–Salavatská TEC (530 a 264 MW), a deset dalších na řekách Sakmara, Děma a Bolšoj. V Tujmazinském rajonu byla postavena experimentální větrná elektrárna o výkonu 2,2 MW. V souladu s federálním programem rozvoje energetiky (2005) se uvažuje s obnovením výstavby Baškirské AES (město Agidel).

Ve struktuře průmyslové výroby republiky má značný podíl také potravinářství, textilní a konfekční výroba, zpracování kůže, výroba obuvi, zpracování dřeva a výroba gumových a plastových výrobků. Potravinářské podniky vyrábí skoro všechny potraviny potřebné pro obyvatele republiky.

Doprava

Transkontinentální železniční magistrály protínající území republiky zabezpečují spojení západních a centrálních částí Ruska s Uralem a Sibiří. Celková délka železničních tratí v RB činí 1457 km a délka silnic 34,7 tis. km. Více než 48 % celkového objemu přepravy připadá na potrubní dopravu. Na území republiky se nachází: 4,7 tis. km plynovodů, 3,3 tis. km ropovodů, 1,4 tis. km potrubí na ropné produkty.

Zemědělství

RB se řadí k největším agrárním regionům RF a realizuje 4,1 % zemědělské produkce Ruska. V roce 2007 činil objem zemědělské produkce 83,7 mld. rublů s 3,1% navýšením v porovnání s minulým rokem. V republice se daří pěstování pšenice, ječmene, ovsa, cukrové řepy a slunečnice. RB je na prvním místě v chovu hovězího dobytku a výrobě mléka, dále drží druhé místo v produkci masa a páté místo v produkci vajec v Rusku. Na vysoké úrovni je také chov prasat, ovcí, koní, včel a drůbeže.

Obchodní specifika regionu

Republika má velký potenciál v přírodních a lidských zdrojích, silný průmysl, vysoce rozvinuté zemědělství a stavebnictví, dynamicky se rozvíjející finanční, vědecko–technickou a politickou sféru, a to vše přispívá ke stabilitě republiky a řádí ji mezi klíčové regiony Ruska.

Z hlediska zásob nerostných surovin patří region k nejbohatším v Rusku (počet nalezišť minerálních surovin převyšuje tři tisíce). Pro potřeby palivo–energetického komplexu, petrochemické a chemické výroby, zemědělsko–průmyslového komplexu, hutnictví neželezných kovů, sklářské a keramické výroby disponuje republika dostatečnými vlastními zdroji minerálních surovin.

Perspektivní investiční sféry ekonomiky

chemie a petrochemie, strojírenství, potravinářská a zemědělská výroba, výstavba, výroba stavebních materiálů, biotechnologický a farmakologický průmysl a turismus.

V RB se nachází špičkové vědecko–výzkumné a konstruktérské organizace, kde se vyvíjí, projektují, vyrábí a opravují letecké motory a technologie a zařízení pro letecký, palivo–energetický a těžební průmysl. Na území republiky byl založen „Strojírenský klastr špičkových technologií“, který realizuje prioritní investiční projekty:

  • vývoj a výroba nového kolоvého traktoru, organizace a výroba spalovacích motorů čtyř typů a výroba automatizované techniky v celkové hodnotě 12,8 mld. rublů;
  • výstavba továrny na výrobu vysoce výkonných transformátorů (od 2,5 do 125 MVA) v hodnotě 4,5 mld. rublů;
  • rekonstrukce slévárenské výroby v OAO „Salavatneftemaš“ v hodnotě 1,2 mld. rublů;
  • organizace výroby odlitků z hliníku pro výrobu autokomponentů v hodnotě 300 mil. rublů;
  • organizace výroby podružných spalovacích turbínových motorů nové generace v objemu investic 200 mil. rublů;
  • organizace výroby malého energetického plynového turbo zařízení v částce 400 mil. rublů.

V rámci vytvoření inovační infrastruktury byly vytvořeny „Technopark leteckých technologií“, republikové centrum průmyslových nanotechnologií „Iskra“ a vědecko–technologický park „Iniciativa“(petrochemie).

Perspektivní směry spolupráce

výroba a montáž autokomponentů, vědecko–technologická spolupráce, dodávky strojírenské produkce pro realizace prioritních investičních programů.

V posledních letech se Baškortostán stal místem konání mnoha mezinárodních vědeckých fór. Je uznávaným vědeckým centrem Ruska v oblasti technologií potrubní dopravy, extra plasticity materiálů, leteckého a ropného strojírenství, molekulární biologie а tenké organické syntézy.

Pro stimulaci a podporu přílivu zahraničních investic a činnost zahraničních investorů v RB byla vytvořena normativní legislativní báze, rozpracován systém opatření (Program rozvoje mezinárodní a meziregionální spolupráce na r. 2007–2008) a připravena řada dalších vládních usnesení a předpisů. Baškortostán je jedním z nemnoha regionů Ruska aktivně spolupracujících ve sféře přilákání zahraničních investic s uznávanou mezinárodní organizací „UNIDO“ (United Nations Industrial Development Organization).

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení: