Základní informace o Seed fondu

23. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Seed fond je projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který nabídne podnikatelům zcela nový nástroj podpory ve formě investic rizikového kapitálu. Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících i déle fungujících firem s inovačním potenciálem.

Popis projektu Seed fond

Seed fond je projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který nabídne podnikatelům zcela nový nástroj podpory ve formě investic rizikového kapitálu. Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících i déle fungujících firem s inovačním potenciálem. Jde tedy primárně o investice, o které téměř nemají zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak většinou i tradiční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu investic. Přitom zejména začínající firmy mají často velký potenciál stát se konkurenceschopnými a prorazit i na zahraničních trzích, a to nejen v oblastech, jako je IT nebo biotechnologie, nanotechnologie a pokročilé materiály.

Seed fond je nástroj finančního inženýrství, prostřednictvím kterého budou veřejné prostředky společně se soukromými investovány jako kapitál do perspektivních růstových firem. Kromě finančních prostředků bude poskytnuto i potřebné know-how pro další rozvoj, a řízení firem podobně jako je to u fondů existujících řadu let v zahraničí.

Seed fond bude interně rozdělen na dvě části:

  • finanční nástroj SEED, který bude směřován do začínajících podniků v raných fázích životního cyklu (tzv. early stage – seed, start-up),
  • finanční nástroj VENTURE, který bude investovat do zralejších firem v pozdějších fázích životního cyklu (tzv. later stage – expansion).

Celkem je na projekt Seed fond vyčleněno 53 mil. EUR, z toho 32 mil. EUR pro finanční nástroj SEED a 21 mil. EUR pro finanční nástroj VENTURE.

Hlavní cíle projektu Seed fond

Projekt sleduje 3 hlavní cíle:

  1. Podpořit inovačně zaměřené podnikatele, kteří na základě dobrého nápadu chtějí založit, nastartovat nebo rozvinout firmu a nemají dostatek vlastních zdrojů. Seed fond jim společně se soukromým investorem poskytne kapitál, který mohou využít tak, aby byl co nejvíce podpořen růst firmy.
  2. Motivovat soukromé investory k účasti na investicích do firem v raných stádiích podnikání, přičemž jim bude fond asistovat spoluinvesticí v rozmezí 10 -70 procent, resp. u pokročilejších projektů 10–50 procent.
  3. Získat zkušenosti s novou formou podpory – investicemi rizikového kapitálu. Fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů, které jsou nastaveny tak, aby se vložené veřejné prostředky navracely zpět a mohly být opakovaně využívány.  Peníze z evropských fondů tak budou využity účelně na investice, které podpoří dlouhodobou konkurenceschopnost Česka.

Způsob investování

Hlavní formou podpory podnikatelů budou kapitálové investice do vlastního jmění společnosti, které budou v závislosti na stádiu rozvoje firmy poskytovány jako tzv. seed (zárodečný), start–up (startovní) a venture (rozvojový) kapitál.

Po vstupní investici do cílové firmy a jejím rozvoji dojde k jejímu ukončení formou výstupu investora – tzv. exitu. V tržním prostředí jsou fondy rizikového kapitálu většinou zakládány na dobu určitou a fungují tak, že po dobu dvou až čtyř let investují do firem, poté tři až pět let podporují jejich růst a rozvoj a následně ukončí všechny investice, čímž získají investované prostředky zpět do fondu a mohou je opakovaně použít.

Podle pravidel Evropské komise je nezbytné, aby se do financování začínajících inovačních firem formou kapitálových vstupů zapojili i soukromí investoři, kteří firmám přinesou nejen dodatečný kapitál na jejich další rozvoj, ale zejména know-how a obchodní kontakty. Podíl soukromého kapitálu v seed a start-up fázi musí představovat minimálně 30 procent z celkové investice a ve venture fázi minimálně 50 procent z celkové investice.

Nastavení projektu má přiblížit fungování Seed fondu co nejvíce tržním podmínkám - investiční rozhodování bude ponecháno na soukromých subjektech. Investice bude vybírat a rozvíjet profesionální investiční společnost vybraná v otevřeném výběrovém řízení. Role MPO je v přípravě rámce pro fungování Seed fondu a kontrole jeho hospodaření, zbytek činností bude především na jeho správci a soukromých spoluinvestorech.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek