Zákon O vytvoření svobodné ekonomické zóny Krym

7. 12. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Zákon O vytvoření svobodné ekonomické zóny Krym Dne 27. září 2014 vstoupil na Ukrajině v platnost zákon O vytvoření svobodné ekonomické zóny Krym (dále jen SEZ Krym), který z pohledu ukrajinského vedení definuje ekonomické aktivity na dočasně okupovaném území Ukrajiny.

Podle tohoto zákona je založena svobodná ekonomická zóna „Krym“ a jsou jím regulovány aspekty právního vztahu mezi fyzickými a právnickými osobami, které jsou v této oblasti nebo za její hranicí. Správní hranice mezi územím SEZ „Krym“ a jiným územím Ukrajiny se shoduje s administrativní hranicí mezi Autonomní republikou Krym a Chersonskou oblastí. V rámci SEZ „Krym“ je vytvořeno svobodné celní pásmo, které je podle funkčního typu současně svobodným celním pásmem obchodního, servisního a průmyslového charakteru v souladu s článkem 430 Celního kodexu Ukrajiny.

Dodávka zboží z území SEZ „Krym“ na jiné území Ukrajiny pro její domácí použití je prováděno v celním režimu dovozu s uplatněním legislativy Ukrajiny o státní zdravotnické a epidemiologické, veterinární a hygienické, fytosanitární, ekologické, radiologické kontrole a dalších tarifních a netarifních opatřeních. Dodávka ukrajinského zboží z jiného území Ukrajiny na území SEZ „Krym“ je ekvivalentní celnímu režimu vývozu, mimo jiné za účelem tarifní a netarifní regulace. Celní náležitosti spojené s dodávkou zboží, pohybem užitkových vozidel a fyzických osob přes administrativní hranici SEZ „Krym“ jsou prováděny v příslušných odděleních celního odbavení Chersonské a Záporožské celnice. Pohyb zboží z nebo na území SEZ „Krym“ se provádí výhradně přes následující kontrolní přechody:

  • pro silniční dopravu: Chongar (Salkovo), Stavky (Kalanchak), Kajirka (Chaplinka)
  • pro železniční dopravu: Melitopol, Novooleksiyivka, Vadim, Cherson

Všechny ostatní dříve fungující kontrolní přechody státní hranice Ukrajiny, které se nachází na území Krymu nebo Sevastopolu, jsou rozhodnutím vlády Ukrajiny dočasně uzavřeny.

Výrobky, které odpovídají kritériím hlavy II Celního kodexu Ukrajiny, tj. že byly kompletně vyrobeny, dostatečně zpracovány nebo dovezeny na celní území Ukrajiny, jsou vpuštěny do volného oběhu na dočasně okupovaném území Ukrajiny a považovány za výrobky pocházející z Ukrajiny a mohou být volně přemísťovány na jiné území Ukrajiny bez uplatnění jakéhokoliv cla podle hlavy 42 Celního kodexu Ukrajiny. Pro toto je nutné předložení osvědčení o původu zboží z Ukrajiny, které vydávají obchodně-průmyslové komory na jiném území Ukrajiny (požadavky pro žádost specifikované Obchodně-průmyslovou komorou Ukrajiny: formulář U-1, pouze v ukrajinštině, 1 originál a 2 kopie).

Kromě jiného, každá právnická osoba – rezident Ukrajiny, který se přemisťuje z dočasně okupovaného území na jiné území Ukrajiny, bude osvobozen od daně (včetně v souladu s článkem 271 Celního kodexu Ukrajiny) z majetku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek