Zákoník práce v novém. A lepším?

29. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Zákoník práce v novém. A lepším? V únoru odeslalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do vnějšího připomínkového řízení netrpělivě očekávanou a poměrně obsáhlou novelu zákoníku práce. Odstartovalo tak nejen měsíce trvající pouť navrhovaných změn základního českého pracovněprávního předpisu tuzemským legislativním procesem, ale také vlnu odborných i neodborných diskusí a názorů na obsah předkládané novely.

Samozřejmě je v tuto chvíli příliš brzy na jakékoli dramatické závěry nebo soudy ohledně navrhovaných změn. Nesčetněkrát jsme již byli v právní praxi svědky toho, že předložená novela se po pouti legislativním procesem sama sobě ani trochu nepodobala. Ale na druhé straně, proč se nezapojit, když jde o předpis, o kterém si kdekdo myslí, že ho zná dokonale?

Návrh už je na světě, tak je jasné, že se o něm bude mluvit. Dle slov předkladatele novely je cílem změn především prohloubit flexibilitu základních pracovněprávních vztahů a současně posílit ochranu zaměstnanců jako typické slabší strany v těchto vztazích. Na druhé straně by měl předpis pomoci zaměstnavatelům zbavit se náročných administrativních zbytečností, které v průběhu let označila za nadbytečné sama pracovněprávní praxe.

Je nad slunce jasné, že takový objem změn, který nám MPSV nyní předkládá, nebude jednostranně orientovaný buď na zaměstnance, nebo na zaměstnavatele. V návrhu tudíž najdeme pro obě strany jak výhody, tak nevýhody, které jejich postavení jakž takž vyvažují. Se střízlivým odstupem pracovněprávního praktika je v tomto ohledu zajímavé pozorovat, jak se konkrétní právní instituty obsažené v zákoníku práce mění v čase.

K tomu ostatně novely zákonů jsou, aby k lepšímu mohly změnit to, co siteorie vymyslela jako ideální řešení, avšak praxe tento názor nesdílela. Tak například: hlubokou regeneraci si už dlouho zasluhuje právní úprava dovolené, o níž to vědí snad všichni. Takže prsty křížem a budeme doufat, že ve finální podobě novely alespoň něco ze současných navrhovaných změn zůstane.

Naopak některé existující flexibilní a moderní instituty pracovního práva se v zákoníku práce (ani v jeho četných novelách) ve větším rozsahu ne a ne prosadit. V tomto směru nám nezbývá než se předkladatelů ptát, proč například není v návrhu detailněji řešena práce z domova neboli home office.

Ale nebuďme ukvapení – uvidíme, třeba právě probíhající připomínkové řízení některé nedostatky návrhu v průběhu legislativního putování napraví. A teď pro dotvoření představy o novelizacích zákoníku práce ještě pár čísel. Oproti jiným českým kodexům je zákoník práce poměrně subtilním předpisem, základní pravidla pracovního práva najdeme na méně než 400 paragrafech. Navíc v porovnání s jinými právními odvětvími jde o kompletně nový předpis z roku 2006, což není tak dávno.

Poslední věcná novela zákoníku práce přitom byla přijata spolu s rekodifikovanými předpisy občanského práva v roce 2014, předchozí obsáhlá novela se datuje k počátku roku 2012. Celkově má za sebou kodex 38 novel, což je za sedm let jeho existence úctyhodné číslo! Otázka k zamyšlení na závěr zní: chceme v tomto trendu pokračovat?

Převzato z časopisu Profit
Autor: Nataša Randlová, advokátka Randl Partners

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek