Založení společnosti s ručením omezeným ještě zlevní, soudní poplatek bude nulový

8. 4. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

motiv článku - Založení společnosti s ručením omezeným ještě zlevní, soudní poplatek bude nulový Proces zakládání s.r.o. bude také výrazně rychlejší. Má trvat maximálně tři dny, stihnout půjde i za jediný den. Na zjednodušení startu podnikání tlačí Evropská unie. Bez zavedení změn by Česko nemohlo čerpat z Bruselu dotace.

Podnikatelé, kteří plánují založit společnost s ručením omezeným, ušetří oproti současné úpravě další tisíce korun.

„Pozitivní změnou pro podnikatele by měla být především nižší finanční zátěž při založení společnosti s ručením omezeným, kdy prvozápis do obchodního rejstříku bude provádět notář.
Novela výše zmíněného zákona předpokládá osvobození od poplatku za zápis, jež je nyní stanoven na minimálně 2700 korun,“ konstatuje Aleš Terš, advokáta PwC Legal.

Změnu schválila Poslanecká sněmovna v rámci projednávání novely zákona o soudních poplatcích. Česká právní úprava se tak v rámci práva obchodních korporací zase o něco více sblíží s evropskou legislativou. „Nicméně, společnost s ručením omezeným zcela zadarmo nezaložíme. Nadále bude potřeba počítat zejména s odměnou notáři za sepsání notářského zápisu, která se pohybuje zhruba od 5000 korun výše, či se správním poplatkem za ohlášení živnosti,“ dodává Aleš Terš

U nově zakládaných firem, které splní zákonné podmínky, by se přitom odměna advokáta měla pohybovat do 2700 korun, aby byl splněn  požadavek Evropské unie a  založení s.r.o. nebylo dražší než zhruba 100 eur. Pokud by Česko požadavky Bruselu na zjednodušení startu nového byznysu nevyslyšelo, nemohlo by čerpat evropské dotace.  

V tuto chvíli založení a zápis s.r.o. do rejstříku provádí notář a poplatky jsou 2700 korun za první zápis (oproti 6000 korunám, když zápis prováděl rejstříkový soud) plus 1000 korun za notářský zápis o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku a 300 korun jako odměna notáře za provedení zápisu plus minimálně 4000 korun jako odměna za sepsání notářského zápisu. To znamená celkem zhruba 8000 korun bez DPH. Pokud bude novela přijata, dojde k osvobození od zápisu provedeného notářem, tedy o 2700 korun. Celkově tedy bude částka zhruba 5000 korun.

"Podmínka založení společnosti s ručením omezeným s náklady maximálně 100 eur vychází ze sdělení Komise, které navazuje na takzvaný mall Business Act (SBA). Na SBA odkazuje nařízení EU č. 1303/2013, které upravuje čerpání z evropských fondů a jsou v něm stanoveny předběžné podmínky, mezi nimi snížení nákladů na zakládání společností, které jsou členské státy povinny splnit pro čerpání z evropských  fondů. Stěžejní nařízení tedy nevyjadřuje přímo hranici 100 eur, ale ukládá podmínku snížení nákladů v souladu s SBA. Novela zákona o soudních poplatcích by přinesla snížení nákladů při zakládání společností, stále by ale tyto náklady byly v celkovém součtu nad hranicí 100 eur," porovnává Aleš Terš.

Bez odborníků to nepůjde

Úplně jednoduché ale vše nebude. „Při zakládání a vzniku společností s více společníky, jejichž práva a povinnosti jsou upraveny ve společenské smlouvě, lze i nadále
očekávat a doporučit asistenci a poradenství poskytované advokáty,“ konstatuje advokát. proč?

Specializované firmy potvrzují, že o společnosti s ručením omezeným je stále zájem. „A to jak o založení společnosti na míru, tak o tzv. ready-made, tedy předzaložené společnosti. Zájem je kontinuální s mírným růstovým trendem , což očekáváme i v budoucnu,“ říká Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies.

„I přes nedávné novely právních předpisů, které podmínky v této oblasti mírně zlepšily, má čím dál tím méně klientů čas a chuť zabývat se přípravou právní dokumentace a absolvovat maraton po úřadech, navíc často s ne zcela jistým výsledkem,“ dodává Michael Dobrovolný. Právě proto si podnikatelé nechávají zakládat firmu na míru nebo kupují ready-made společnosti. .

Ready made společnost

V případě, že se klient rozhodne pro pořízení ready made společnosti, nemusí společnost zakládat, nýbrž mu je pouze převedena již předzaložená společnost, již registrovaná k daním, která má již ohlášené živnosti a je také zapsána do obchodního rejstříku. Toto řešení je podstatně jednodušší a rychlejší než zakládání, navíc zde není nutnost skládání základního kapitálu. Také korporátní dokumentace je obvykle kvalitně připravena. Předzaloženou společnost lze reálně poskytnout během několika hodin a zapsat do obchodního rejstříku do 24 hod.

Založení společnosti na míru

Rozhodne-li se klient pro založení společnosti tzv. na míru prostřednictvím odborné firmy, taková firma klienta celým procesem provede, vyhotoví kvalitní korporátní dokumentaci, klient však musí poskytovat odpovídající součinnost (aby proces nevázl) a mimo jiné složit základní kapitál. Některé firmy mohou se složením kapitálu také pomoci. Jde-li však o skutečně odbornou firmu, projedná s klientem i nastavení společnosti, resp. práva a povinnosti společníků a vnitřní právní poměry ve společnosti, a to je to nejdůležitější.

Založení společnosti podnikatelem

V případě, že se klient rozhodne pro založení společnosti sám, je proces obvykle poněkud delší. Nejprve je nutné společnost založit notářským zápisem, poté založit v bance účet, splatit základní kapitál, vyzvednout prohlášení o splacení vkladu, vyhotovit korporátní dokumentaci (např. prohlášení členů orgánů, souhlasy s umístěním sídla, nájemní smlouvy atd.), ohlásit živnosti, zapsat do obchodního rejstříku, čímž dojde teprve k jejímu vzniku, a poté je třeba společnost registrovat k daním. „Je vhodné podotknout, že pokud společnost zakládá neodborník, může dojít ke komplikacím, které proces neúměrně prodlužují či prodražují, ať už jde o chyby v korporátní dokumentaci, nebo opomenutí zákazu konkurence či jiných aspektů a podobně,“ podotýká Michael Dobrovolný. Tento postup je podle něj tak jako tak stále zdlouhavý, odborníkovi zabere cca 2-3 týdny, a to i přes nedávné změny, které situaci zlepšily.


Výše poplatků podle něj totiž není jediným limitujícím faktorem. „Založení společnosti mnohem více než dříve vyžaduje služby odborníka, protože nová legislativa nabízí mnoho možností jak firmu nastavit, s čímž souvisí i rizika, která je potřebné řešit. Je nutné si uvědomit, že zajít k notáři nestačí a založením firmy to nekončí,“ poukazuje Michael Dobrovolný.

Například s.r.o. je sice možné založit se základním kapitálem ve výši 1Kč, takové společnosti se ovšem mohou v některých případech zbytečně prodražit v budoucnu a v jiných je nízký základní kapitál přínosem. V s.r.o. lze také vydávat kmenové listy, vnitřní poměry v takové společnosti, ale zdaleka nemusí vyhovovat každému. Jak v s.r.o. tak v a.s. je možné zřídit více druhů podílů resp. akcií s různými právy, resp. se zvláštními právy. Společnost může být například nastavena na vstup investora nebo je potřeba, aby zaměstnanci společnosti byli motivováni podílem na společnosti, se kterým ovšem nejsou spojena hlasovací práva, nebo má společnost majoritně řídit jeden společník a druhý pobírat zisk a podobně.

Založení s.r.o. bude rychlejší

Důvodem, proč podnikatelé preferují právě společnosti s ručením omezeným, je jednak prestiž a také snížení rizik. „Osoba samostatně výdělečně činná totiž při podnikání odpovídá celým svým majetkem, kdežto podnikatel, který podniká prostřednictvím obchodní společnosti, odpovídá pouze v omezeném rozsahu,“ zdůrazňuje Michael Dobrovolný.

Vznik s.r.o. by se měl také výrazně zkrátit. V současnosti podle zkušeností notářů trvá zhruba čtrnáct dní. Podle studie Světové banky Doing Business je průměrná doba pro založení firmy v Česku dokonce 19,5 dne. Od zavedení nové úpravy by mělo založení společnosti s ručením omezeným trvat pouze tři dny.

A možná ještě rychleji. Pokud totiž zakladatel splní zákonné podmínky, dojde k založení firmy obratem přímo u notáře, tedy během jednoho dne.

Největší zlevnění pro založení s.r.o. přinesla rekodifikace obchodního práva od ledna 2014. Ta umožnila snížení minimální výše základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným z 200 tisíc korun na pouhou jednu korunu.

Dalibor Dostál

Na portálu BusinessInfo.cz najdete i postup, jak založit společnost s ručením omezeným.

 

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek