Založení s.r.o. je pětkrát levnější, ale stále zůstává pomalé

30. 6. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Vláda podpořila další opatření, které má za cíl zlevnit a zjednodušit zakládání firem v Česku. Namísto více než deseti tisíc korun bude nyní zájemcům o podnikání stačit jen o něco více než dva tisíce korun.

Lidé, kteří se chystají založit společnost s ručením omezeným ušetří tisíce korun. Zatímco ještě začátkem června by za založení „eseróčka“ zaplatili zhruba deset tisíc korun, některé kalkulace uvádějí i více než jedenáct tisíc korun, nyní jim k tomu stačí 2300 korun.

S účinností od 7. června 2016 zlevnilo zakládání jednoduchých společností s ručením omezeným. Tato změna sleduje požadavek Evropské unie na snížení nákladů nutných k založení ‚podniku‘ na maximálně 100 euro. Celkové náklady na založení a zápis jednoduché společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku se živnostenským oprávněním však i po této změně uvedený limit 100 eur v praxi přesáhnou,“ vysvětluje Michal Pálinkás, advokát působí v advokátní kanceláři Řanda Havel Legal.

Regulace poplatků je reakcí na požadavek Evropské komise, která jejich snížení stanovila jako podmínku pro možnost čerpání ze strukturálních a investičních fondů.

Zlevnění při založení jednoduché společnosti s ručením omezeným bylo podle Michala Pálinkáse formálně dosaženo osvobozením zápisu takové společnosti do obchodního rejstříku od soudního poplatku a snížením odměny notáře za sepsání notářského zápisu o založení jednoduché společnosti s ručením omezeným na částku 2 000 korun. Za zápis společnosti do obchodního rejstříku bude třeba notáři uhradit také odměnu ve výši 300 korun, tedy celkem 2300 korun.

Firma za 100 euro? Bude to dražší

Michal Pálinkás navíc zdůrazňuje, že notáři budou vyžadovat také sepsání takzvaného osvědčujícího notářského zápisu za dalších 1 000 korun, kterým osvědčí obsah dalších listin potřebných pro zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Mezi takové listiny bude zpravidla patřit například živnostenské či jiné oprávnění, souhlas s umístěním sídla společnosti, prohlášení správce vkladů o splacení vkladů a podobně. Za získání živnostenského oprávnění pak žadatelé zaplatí dalších 1000 korun.

Výdaje se tak mohou přehoupnout až přes částku 5000 korun. I přesto se jedná o značnou úlevu pro podnikatele,“ uvádí Jiří Medřický ze společnosti Baker Tilly. V souvislosti s tím, že nebude striktně splněn limit 100 euro na založení firmy, se objevily spekulace, zda Česko nepřijde kvůli nedodržení podmínky Bruselu o Evropské dotace. Ministerstvo spravedlnosti je však vyvrací.

„Z komunikace s Evropskou komisí vyplynulo, že není nutné přesně dodržet částku 100 eur, jedná se spíše o orientační hranici. V současné době Ministerstvo spravedlnosti zahájilo proces verifikace, kdy Evropská komise potvrdí splnění předběžné podmínky, tedy možnost rychlého a levného založení podniku,“ konstatuje Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Zmiňované snížení nákladů se však netýká všech typů obchodních společností. „Ale výhradně společností s ručením omezeným, jejichž zakladatelské právní jednání bude obsahovat pouze povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Další podmínkou je, aby vkladová povinnost zakladatelů takové jednoduché společnosti s ručením omezeným byla splněna splacením v penězích a zápis společnosti do obchodního rejstříku provedl přímo notář,“ zdůrazňuje Michal Pálinkás. Zákon tak podle něj žádným způsobem nezlevňuje zakládání složitějších společností s ručením omezeným či dokonce akciových společností.

Novela je podle odborníků vstřícným krokem pro budoucí podnikatele, a to především proto, že náklady na založení s.r.o. jsou v České republice podstatně vyšší než v řadě evropských zemí. Jinak tomu není ani v případě sousedního Slovenska, kde je cena za založení podniku 244 eur. „Obecně by nám zahraničí mělo být v tomto směru vzorem, je zde kupříkladu i kratší doba za jakou lze společnost založit – často totiž stačí jediný den. Podle mého názoru by stát měl vytvářet co nejvíce příležitostí motivujících ke vstupu do podnikatelského prostředí,“ dodává Jiří Medřický.

Za základní kapitál Češi ušetří

Výhodou, kterou však čeští podnikatelé mají oproti okolním zemím, je možnost založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 1 Kč. Například v Polsku činí základní vklad 50 000 zlotých, avšak nemusí být vkládán na vázaný účet v bance, na Slovensku je povinný minimální vklad 750 eur za každého společníka, nejméně pak 5000 eur, v Německu je pro změnu nezbytná výše základního jmění 25 000 eur.

„Možnost založit společnost se základním vkladem 1 koruny oproti původním 200 000 Kč u nás funguje již dva roky a podnikatelům určitě ulehčuje vždy obtížné začátky. Přesto je třeba mít na paměti, že výše kapitálu musí odpovídat především potřebám podnikání a je zároveň obrazem důvěryhodnosti společnosti,“ uvádí Jiří Medřický.

V souvislosti s omezením poplatků dojde k mírnému poklesu příjmů do státní pokladny. Ztráta podpory Evropské unie a možnosti čerpání z fondů by ale měla značně nepříznivější důsledky. „Novela je určitě potvrzením správného směru, stát by měl pokračovat v celkovém snižování byrokratické zátěže, která provází nejen vznik podnikání,“ zakončuje Jiří Medřický.

Do budoucna by se měla zkrátit i doba potřebná k založení „eseróčka“. V současnosti je v Česku zhruba 20 dní, zatímco v Německu je to přibližně týden a ve Velké Británii jeden den.

„Založení s.r.o. sestává z několika procedur, z nichž nejnáročnější je zápis v obchodním rejstříku. Můžeme sledovat, že i Česká republika směřuje ke zrychlení procesu, plán novelizací a změn cílí na založení ‚formulářové‘ s.r.o. za tři dny,“ upozorňuje Jiří Medřický.

Časově nejnáročnější je nyní v české praxi podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, doručení usnesení, vzdání se práva odvolání, pořízení výpisu.  „V Británii je možnost založit s.r.o. skoro online, což proceduru značně urychluje. I u nás by mělo být cílem další snižování byrokratické zátěže,“ uzavírá Jiří Medřický.

Dalibor Dostál

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek