Zaměstnanost a sociální situace: Data ukazují, že oživení je stále velmi křehké

7. 10. 2014 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

motiv článku - Zaměstnanost a sociální situace: Data ukazují, že oživení je stále velmi křehké Od poloviny roku 2013 zaměstnanost ve většině odvětví stále roste. Zvýšil se počet odpracovaných hodin a poprvé od roku 2011 došlo k mírnému zvýšení počtu pracovních smluv na plný pracovní úvazek a ke zlepšení situace mladých lidí.

Podle nejnovějšího čtvrtletního přehledu o zaměstnanosti a sociální situaci v EU, který vydává Evropská komise, zůstává hospodářské oživení, které začalo na jaře roku 2013, i nadále křehké a budoucí vývoj zaměstnanosti je stále nejistý.

Uvedený přehled se zabývá také rozdíly v nerovnosti příjmů mezi členskými státy a zdůrazňuje, že aby se zvýšila zaměstnatelnost pracovníků, je důležité celoživotně investovat do rozvoje jejich dovedností.

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor k tomu uvedl: „Poslední trendy ukazují, že hospodářské oživení je stále křehké a pokrok zůstává umírněný. Dochází k obnovení růstů, avšak musíme zajistit, aby byl tento růst udržitelný. Musíme zůstat ve střehu a pokračovat v našich snahách o podporu makroekonomického oživení a zvýšení zaměstnanosti v EU“.

Od poloviny roku 2013 zaměstnanost ve většině odvětví stále roste. Zvýšil se počet odpracovaných hodin a poprvé od roku 2011 došlo k mírnému zvýšení počtu pracovních smluv na plný pracovní úvazek a ke zlepšení situace mladých lidí. Řada nově vytvořených pracovních míst jsou však pracovní poměry na zkrácený úvazek nebo na dobu určitou.

Míra nezaměstnanosti stále zůstává blízko historických maxim. Dlouhodobá nezaměstnanost představuje významný a stále rostoucí podíl celkové nezaměstnanosti a takřka 13 milionů lidí je bez zaměstnání již více než rok. Ještě více alarmující je, že každý třetí nezaměstnaný je bez práce již déle než dva roky.

Situace mladých lidí se zlepšila a ve většině členských států došlo k výraznému snížení jejich míry nezaměstnanosti. V zemích jako Řecko a Španělsko však zůstává nezaměstnanost mladých na velmi vysoké úrovni. Polovina ze všech zaměstnaných mladých lidí má smlouvu na dobu určitou a takřka čtvrtina pracuje na snížený úvazek.

Členské státy musí pokračovat ve svých snahách o skutečné provedení záruk pro mladé lidi, aby se zajistilo, že se všem mladým lidem dostane podpory při získání důstojného zaměstnání nebo při získávání odborného vzdělání, zkušeností nebo vzdělání, které jsou relevantní pro získání zaměstnání v budoucnosti. Další příležitostí jak dodat provádění záruk pro mladé lidi politický impuls na nejvyšší úrovni bude setkání vedoucích představitelů EU věnované zaměstnanosti, které se uskuteční 8. října v Miláně.

Celoživotní vzdělávání zvyšuje šance získat zaměstnání

Získávání relevantních dovedností a jejich co nejlepší využívání je pro EU klíčem ke zvýšení produktivity, mezinárodní konkurenceschopnosti a dosažení udržitelného růstu podporujícího začlenění. Uvedený přehled zdůrazňuje, že na zlepšení vyhlídek na získání zaměstnání nemá vliv pouze formální vzdělání, ale také odborné vzdělání a dovednosti získané v průběhu kariéry, jak ukazuje nedávný průzkum OECD a Komise. Celoživotní vzdělávání dále zvyšuje šanci na zisk lépe placeného místa. 

V oblasti efektivního využívání dovedností však EU stále zaostává za zeměmi jako Japonsko, Kanada, Korea a USA.

Měření sociálního pokroku v EU

Ukazatel hospodářské výkonnosti, kterým je HDP, je nezbytné doplnit o další indikátory, aby bylo možné zachytit také další aspekty pokroku ve společenstvích. Analýza ukazatelů příjmů odhaluje, že ani v letech hospodářského rozvoje nepřinášel hospodářský růst všem domácnostem stejný prospěch, ani nepřispěl ke snížení nerovnosti v členských státech. V důsledku hospodářské krize došlo v celé EU k poklesu HDP na osobu a hrubého disponibilního příjmu domácností, jejichž výše se v řadě zemí doposud stále nevrátila na úroveň z období před krizí. 

Toto téma bude předmětem diskuze na odborné konferenci na vysoké úrovni nazvané Evropská správa ekonomických záležitostí založená nejen na HDP, která se 10. října 2014 uskuteční v Bruselu. Konference naváže na nedávný technický a politický vývoj související s diskuzí o doplnění HDP o další ukazatele a představí praktické možnosti politiky do budoucna.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek