Zaplatili jste silniční daň? Čas máte do konce ledna

25. 1. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Na počátku roku se finanční úřady zajímají o podnikatele nejintenzivněji. První povinností, kterou by neměli opomenout, je podání přiznání k silniční dani. Ti, kteří využívají auto k podnikání, musí roční daň doplatit nejpozději do úterý 31. ledna.

Silniční daň platí v tuzemsku všichni, kteří využívají k podnikání osobní auta či dodávky, případně provozují velká nákladní auta.

Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, u které je možné odevzdat přiznání s tříměsíčním zpožděním, pokud se vás týká ze zákona povinný audit, nebo využíváte služeb daňového poradce, musejí všichni plátci silniční daně splnit svou povinnost ve zmíněném termínu – tedy do posledního lednového pracovního dne.

Daňové přiznání musíte na finanční úřad podat i v případě, že je vozidlo od daně osvobozeno. Na BusinessInfo.cz si přečtěte, kterých dopravních prostředků se placení daně netýká.

Už dva roky existuje povinnost elektronického podání, a to pro všechny, kteří mají datovou schránku. V případě, že firmy či živnostníci s datovou schránkou odevzdají v roce 2017 na finanční úřad klasický tiskopis nebo běžný e-formulář, hrozí jim citelná pokuta.

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. V kalendáři si proto podtrhněte data 18. dubna, 17. července, 16. října a 15. prosince. Zároveň ovšem platí, že po vás budou berní úředníci požadovat daň pouze za období, ve kterém auto skutečně užíváte. Kdo si nechce hlídat kvartální platby, může uhradit celou roční zálohu už v dubnu.

Jakmile vznikne komukoli (tedy podnikateli, který využívá ke své samostatně výdělečné činnosti auto) povinnost platit silniční daň, musí se k ní zaregistrovat. A to do nejbližšího termínu splatnosti daně.

Jinými slovy: Pokud začnete rozvážet zboží dodávkou v lednu, je vaší povinností zaregistrovat se k dani do 18. dubna. V případě, že máte datovou schránku, samozřejmě opět elektronicky.

Pokud jde o aktuální sazby daně, od loňského roku se nezměnily.

Roční sazby daně silniční pro osobní automobily
Zdvihový objem motoru Základ daně
do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč

Pokud auto nevyužíváte ke svému podnikání celoročně, nemusíte si v období, kdy stojí v garáži, dělat s placením záloh starosti. Finanční úřad po vás bude chtít doplatit daň jen za ty měsíce, kdy vám vůz ke zmíněnému účelu slouží. Poplatek státu je třeba odvést i v případě, že využíváte k přepravě nákladů auto s hmotností nad 3,5 tuny, registrované v České republice.

Předmetem daně nejsou takzvaná „zákonem vymezená zvláštní vozidla“. Týká se to samojízdných pracovních strojů (například nakladačů), traktorů, speciální pásových automobilů či vozidel, jimž byla přidělena zvláštní registrační značka.

Pokud nemáte automobil registrovaný v Česku ale v jiné zemi, daň platit nemusíte ani v případě, že s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě se vás dokonce netýká ani povinnost podávat daňové přiznání.

Jak daň zaplatit?

Silniční daň můžete zaplatit poštovní poukázkou, jíž dostanete na finančním úřadu (FÚ), i příkazem z vašeho bankovního účtu na účet vám místně příslušného FÚ. Na BusinessInfo.cz najdete Přehled bankovních účtů jednotlivých FÚ pro různé druhy daní (296 kB).

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, variabilním symbolem ja vaše daňové identifikační číslo (DIČ), které je vám přiděleno při registraci k dani, případně rodné číslo, pokud ještě nemáte DIČ.

 

Slevy na kombinovanou dopravu

Slevu na dani mohou uplatnit ti, kteří využívají tzv. kombinovanou dopravu. Přečtěte si, co je v zákoně o dani silniční míněno kombinovanou dopravou.

Bonusy jsou přitom poměrně výrazné. Pokud například uskutečníte ve zdaňovacím období v rámci přepravy (kombinované s leteckou, lodní či železniční dopravou), více než 120 jízd, může vaše sleva dosáhnout až 90 procent.

A kolik na silniční dani zaplatíte za rok? U osobních aut záleží na objemu motoru (viz tabulku výše). U nákladních vozidel je to poněkud komplikovanější, záleží totiž na hmotnosti dodávky či kamionu a zároveň na počtu náprav. Například za nákladní auto s hmotností nad osm tun s jednou nápravou uhradí uživatel 9600 korun ročně. Vůbec nejvyšší sazba 50 400 korun se týká kamionů se třemi nápravami a hmotností nad 36 tun. Podrobnosti najdete v tabulce sazeb silniční daně.

Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která:

  • je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
  • užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem je dále zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, či:

  • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v §2 odst. 1,
  • stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.


Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek