Zapojte se do konzultace pro dosažení většího souladu nepotravinářských výrobků na vnitřním trhu

15. 7. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Pomozte identifikovat aktuální problémy a navrhnout jejich řešení. Zapojte se do veřejné konzultace k nařízení 765/2008 o dozoru nad trhem a zhodnocení opatření na zajištění souladu nepotravinářských výrobků s pravidly vnitřního trhu.

Evropská komise slibuje v rámci plnění cílů nové strategie pro vnitřní trh, že bude usilovat o posílení souladu výrobků poskytnutím správných stimulů hospodářským subjektům, zintenzivněním kontroly souladu a podporou přeshraniční spolupráce mezi donucovacími a celními orgány.

Cílem této konzultace je proto zjistit, zda kapitola III nařízení 765/2008 splňuje svůj účel, a dále identifikovat celkovou míru problémů, jejich hlavní příčiny a důsledky nesouladu výrobků, včetně zhodnocení dalších možných řešení.

Do konzultace se mohou všichni zájemci zapojit do 31. 10. 2016 prostřednictvím tohoto odkazu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek