Záruky v mimopražských regionech rozšířeny

29. 3. 2016 | Zdroj: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB)

motiv článku - Záruky v mimopražských regionech rozšířeny Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo s účinností od 24. března 2016 o rozšíření podporovaných ekonomických činností (CZ-NACE) Programu ZÁRUKA 2015 až 2023 pro projekty v mimopražských regionech.

V důsledku provedené změny bude možné využít záruku ČMZRB k zajištění úvěrů na financování investic pro projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a řadě dalších oborů i pro projekty realizované mimo území Prahy. Okruh podporovaných činností byl rozšířen o projekty v oblasti ambulantních nebo terénních sociálních služeb.

Rozsah podporovaných ekonomických činností u záruk za bankovní úvěry na financování zásob a pořízení drobného nehmotného majetku v mimopražských regionech a podmínky poskytování záruk u projektů umístěných v Praze zůstávají beze změn.

Podrobné vymezení podporovaných ekonomických činností pro Prahu a mimopražské regiony je k dispozici na stránkách ČMZRB.

Záruky ČMZRB jsou poskytovány k bankovním úvěrům do výše 4 mil. Kč. Na financování programu se podílí protizáruka, kterou ČMZRB získala od Evropského investičního fondu v rámci programu COSME, jenž je součástí aktivit podpořených z Evropského fondu pro strategické investice. 

Od února letošního roku, kdy byl obnoven příjem žádostí o záruky, bylo poskytnuto 117 záruk v celkové výši 233 mil. Kč. Celkově tak bylo od počátku vyhlášení Programu začátkem roku 2015 uzavřeno 2 657 záruk v hodnotě 6,8 mld. Kč.

Související: Program Záruka 2015–2023: Nová výzva pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podniky

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek