Zdaňování nákupu zboží v celních či svobodných celních skladech

12. 6. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Poslední rok přinesl významné změny v oblasti DPH. Mezi ty méně medializované, ale přesto velmi důležité, patří oblast uplatňování DPH v případě, že dodáte zboží, které je umístěné v celních či svobodných celních skladech.

Úvodem je třeba zabrousit do evropského práva. To umožňuje jednotlivým členským státům EU osvobodit od DPH dodání zboží v rámci svobodných či celních skladů. Jelikož se jedná o možnost, nikoliv povinnost, osvobození nebylo zavedeno do legislativ všech členských států stejně. V českém zákoně o DPH byla ještě donedávna ukotvena možnost osvobození od DPH při dodání zboží umístěného ve svobodném celním skladu.

Naopak dodání zboží v rámci celního skladu v ČR osvobozeno nebylo a není tomu tak ani po účinnosti novely zákona o DPH z roku 2016. Dodavatelé sídlící mimo ČR tak často, v důsledku neznalosti českého zákona, chybně vykazují, tedy nezdaňují dodávky zboží, které je uskladněno v celním skladu. Dodání takového zboží je však běžnou lokální transakcí, na kterou se osvobození od DPH nevztahuje.

Jedním z největších rizik před loňskou novelou byla situace, kdy v případě dodání zboží v rámci celního skladu na transakci nebyla uplatněna DPH. V tomto případě se odběratel mohl stát ručitelem za DPH, kterou nezaplatil jeho dodavatel. Jednou z podmínek pro uplatnění ručení za DPH neodvedenou dodavatelem je skutečnost, že odběratel věděl, nebo mohl vědět, že dodavatel neodvede státu DPH.

A v případě, kdy odběratel dostává faktury bez DPH, má jasnou indikaci o tom, že dodavatel lokální dodání zboží v celním skladu nezdaňuje. V tom případě je riziko ručení za neodvedenou daň velmi vysoké. K ručení za nezaplacenou DPH přistupuje finanční úřad tím spíše, pokud předvídá, že neuhrazenou DPH bude obtížné vymáhat, např. v případě společností sídlících v exotických zemích.

Pro úplnost potvrzujeme i matoucí fakt, že při nákupu zboží v celním skladu může dojít k situaci,
kdy je přenesení daňové povinnosti uplatněno i dvakrát po sobě.

Loňská novela zákona o DPH přinesla v rámci svobodných skladů několik podstatných novinek. Jednou z nich bylo zrušení doposud uplatňovaného osvobození od DPH v případě dodání zboží v rámci svobodného celního skladu. Od účinnosti novely tedy plátci dodávající zboží v celních skladech i ve svobodných celních skladech nemohou uplatňovat osvobození od DPH.

Aby to však nebylo tak jednoduché, novela DPH nám zavedla novinku v podobě přenesení daňové povinnosti na kupujícího (plátce DPH) u dodání zboží osobou neusazenou v ČR, která není v tuzemsku registrována k DPH. Nově je tedy nutné pro správnou aplikaci režimu DPH zkoumat status dodavatele zboží.

Pokud odběratel dospěje k závěru, že dodavatel není plátce DPH, je dále povinen posoudit, zda dodavatel je, či není osobou neusazenou v tuzemsku. Osobou neusazenou je i osoba, která má na území tuzemska provozovnu, ale ta se neúčastní tohoto dodání.

Dospějeme-li k závěru, že dodavatel není plátce DPH a považuje se z pohledu zákona o DPH za osobu neusazenou v tuzemsku, uplatní se na dodání zboží nové ustanovení výše uvedené lokální přenesení daňové povinnosti na odběratele. Odběratel se v této situaci sice vyhne povinnosti ručit za DPH, ale zůstává mu povinnost odvést DPH místo svého dodavatele. Pokud má odběratel, jakožto plátce DPH, plný nárok na odpočet z přijatého zdanitelného plnění, přenesení daňové povinnosti bude mít pro něj neutrální cash-fl ow i daňový dopad.

Pro úplnost potvrzujeme i fakt, který obchodníky často mate, že při nákupu zboží v celním skladu za výše uvedené situace bude přenesení daňové povinnosti uplatněno dvakrát po sobě. Poprvé jako lokální přenesení daňové povinnosti v případě nákupu zboží od neplátce, který je zároveň osobou neusazenou, a podruhé po propuštění zboží z celního skladu do volného daňového oběhu v tuzemsku, což je z pohledu DPH dovoz zboží. Pokud ovšem dodavatel nesplňuje výše popsané podmínky pro uplatnění lokálního přenesení daňové povinnosti, potom musí daň aplikovat dodavatel. Odběrateli stále hrozí riziko ručení za neodvedenou daň.

Společnosti, které nakupují zboží v celních nebo svobodných celních skladech, musí zkoumat status svých dodavatelů, aby se ujistily, že aplikovaný režim DPH je uplatněn správně a že nejsou vystaveny riziku ručení za DPH neodvedenou dodavatelem nebo zda případně nemají povinnost odvést daň za dodavatele v rámci režimu přenesení daňové povinnosti.

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku: Aleš Reho, Dita Krejčová, daňoví odborníci, PwC ČR.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek