Zdravotní pojištění: Kdo z cizinců jej platí a kdo má výhody jako Češi?

24. 8. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V Česku dlouhodobě pobývá či trvale žije téměř půl milionu cizinců. Jednou z jejich povinností je placení zdravotního pojištění. Kdo si jej hradí sám a za koho platí stát? Kdo může využít výhod veřejného zdravotního pojištění a kdo naopak potřebuje pojištění komerční?

lekarkaZdravotní péči v Česku samozřejmě využívají zahraniční turisté, kteří sem přijíždějí na několik dní či maximálně týdnů. Ti se chrání například klasickým cestovním pojištěním. Při dlouhodobějším pobytu přichází v úvahu komplexní zdravotní pojištění cizinců.

Podle dat Českého statistického úřadu se v loňském roce ubytovalo v českých hotelech, penzionech či kempech 8,7 milionu zahraničních turistů, což je zhruba o sedm procent více než v roce 2014. Drtivá většina z nich bývá pojištěna pro případ, že by museli v Česku využít služeb zdravotnických zařízení.

V nejkomfortnější situaci jsou v ČR obyvatelé zemí Evropské unie, kteří se při návštěvě lékaře mohou prokázat evropským pasem zdravotního pojištění, tedy klasickou kartičkou pojištěnce. Neodkladná akutní péče je jim hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Stejná privilegia mají například cizinci v zaměstnaneckém poměru u firmy se sídlem v České republice, cizinci s povolením k trvalému pobytu, jejich děti, žadatelé o azyl a cizinci požívající dočasné ochrany (viz níže).

Cizinci mimo EU

Obyvatelé takzvaných třetích zemí, kteří do Česka cestují jako turisté či za byznysem, si musejí pojištění zařídit sami. Může to být například klasické cestovní pojištění, které si sjednají ještě před odjezdem ve své zemi a bývá rozšířeno o pojištění rizikových aktivit (vysokohorská turistika, adrenalinové sporty).

Pro delší pobyty do devadesáti dní je k dispozici takzvané zdravotní pojištění nutné a neodkladné péče u některé z tuzemských pojišťoven.

„To je určeno těm, kteří plánují pobývat na území České republiky méně než 90 dní a žádají o krátkodobé vízum. Maximální doba, po kterou si lze toto pojištění sjednat, je dva roky. Zahrnuje ale pouze neodkladnou a ambulantní péči a také náklady na případnou repatriaci. Například preventivní prohlídky si pojištěnec musí hradit ze svého,“ cituje server Finance.cz obchodního ředitele Slavia pojišťovny Jana Vlčka.

Veřejné zdravotní pojištění ČR pro cizince

Účastníky veřejného zdravotního pojištění mohou být kromě občanů ČR:

  • občané EU;
  • cizinci v zaměstnaneckém poměru u firmy se sídlem v ČR;
  • cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR.
  • žadatelé o azyl;
  • cizinci požívající dočasné ochrany;
  • osoby narozené cizinci, který má udělené povolení k trvalému pobytu.

 

Veřejné zdravotní pojištění rozhodně nemohou využít cizinci, kteří na území České republiky podnikají (vydělávají si jako OSVČ), a logicky ani ti, kteří na našem území pobývají neoprávněně. Nedostupné je i pro studenty, děti pracujících cizinců a manžele či manželky Čechů ze zahraničí.

Nárok na něj nemají ani zahraniční občané, kteří u nás ukončili pracovní poměr, ale nadále zde žijí a pobírají nemocenské dávky či rodičovský příspěvek.

Příkladem může být cizí státní příslušník, jemuž vznikl nárok na nemocenskou během ochranné lhůty po skončení pracovního poměru, nebo cizinka, která přišla o zaměstnání v průběhu těhotenství.

Ti si pak opět musejí sjednat klasické komerční pojištění.

Výjimky pro Kubánce či Turky

Existují ale i výjimky pro občany některých zemí, kteří doklady o tom, že mají uzavřeno zdravotní pojištění, předkládat v českých ordinacích nemusejí. Konkrétně jde o Kubánce a občany Bosny a Hercegoviny, donedávna měli tuto výjimku dokonce Jemenci. 

Akutní péče je těmto cizincům hrazena z českého státního rozpočtu na základě dvoustranné mezinárodní smlouvy. Pacientům se stačí jen prokázat příslušností k dané zemi (cestovním pasem či jiným průkazem totožnosti). Totéž samozřejmě recipročně platí i pro Čechy, kteří cestují na Kubu nebo do Bosny.

Dále jsou země, se kterými má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Jde například o Černou Horu, Srbsko, Turecko či Makedonii. Návštěvníkům z těchto zemí opět postačí při návštěvě českého lékaře cestovní pas.

Možnosti zdravotního pojištění (ZP) pro cizince v České republice

  • Veřejné zdravotní pojištění u české zdravotní pojišťovny. Zdravotnické zařízení vykáže péči dané zdravotní pojišťovně, a ta ji uhradí.
  • Veřejné zdravotní pojištění od zdravotní pojišťovny v EU (osoby s trvalým pobytem v jiném státě EU dočasně žijící v ČR, respektive cestující přes ČR). Zdravotnické zařízení přes Centra mezistátních úhrad vykáže péči zahraniční zdravotní pojišťovně, a ta ji uhradí.
  • Mezistátní smlouvy o zdravotním pojištěnípro občany třetích zemí. Zdravotnické zařízení vykáže péči Ministerstvu zdravotnictví, které jej uhradí.
  • Komerční zdravotní pojištění a cestovní pojištění. Cizinci ze zemí mimo EU by při turistické návštěvě nebo přechodném pobytu měli mít komerční cestovní pojištění, stejně jako cizinci žijící v ČR bez trvalého pobytu.

 

A jaké jsou počty cizinců, kteří u nás trvale žijí, ale nemohou využívat výhod veřejného ZP? Přesná čísla podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé neexistují.

 „K 30. červnu 2016 pobývalo na našem území celkem 480 191 cizinců. Z toho přechodně to bylo 211 868 a trvale pak 268 323 cizinců,“ prozradila serveru Finance.cz Hana Malá.

„Těch, kteří dle odhadů nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění je přibližně 80 tisíc, nebo i o něco méně - vzhledem k tomu, že roste počet cizinců s trvalým pobytem v ČR,“ doplňuje Helena Hnilicová z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Tito cizinci využívají buď již zmíněné pojištění nutné a neodkladné péče, nebo komplexní zdravotní pojištění, určené primárně pro ty, kteří na našem území pobývají déle než tři měsíce a žádají o dlouhodobý či trvalý pobyt.

Komplexní zdravotní pojištění

V rámci komplexního zdravotního pojištění je hrazena nejen ambulantní péče, ale i preventivní zdravotní péče či zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem. Svým rozsahem tedy již prakticky odpovídá veřejnému ZP pro české občany.

Minimální limit pojistného plnění ovšem činí ze zákona 60 tisíc eur na jednu pojistnou událost. U některých pojišťoven jsou tyto limity vyšší. Strop 60 tisíc euro nabízejí například pojišťovny AXA či Maxima. U Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR je tento limit 1 700 000 korun.

Ceník a limity pojistného plnění najdete na stránkách pojištoven, která tato pojištění sjednávají – tedy AXA Assistance, ERGO pojišťovna, Maxima pojištovna, VZP, Slavia pojištovna či UNIQA.

Jakub Procházka

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek