Zdroje financování

18. 1. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zdrojem financování Seed fondu je Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Fond má přidělenu celkovou alokaci 52 986 708 €, z toho je 31 792 025 € určeno pro vznik firem (finanční nástroj SEED) a 21 194 683 € pro rozvoj firem (finanční nástroj VENTURE).

OPPI

Zdrojem financování Seed fondu je Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který je zaměřen na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. OPPI podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

Do Operačního programu Podnikání a inovace přispívá z 85 % Evropská unie (Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15 % Česká republika.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu výše přidělených finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem. Jako první z operačních programů začal aktivně využívat kromě standardních forem podpory též finanční nástroje. Jedná se především o úvěry, záruky za úvěry a poskytování rizikového kapitálu.

Alokace pro Seed fond

Fond má přidělenu celkovou alokaci 52 986 708 €, z toho je 31 792 025 € určeno pro vznik firem (finanční nástroj SEED) a 21 194 683 € pro rozvoj firem (finanční nástroj VENTURE), přičemž 85 % poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj a 15 % Česká republika. Investice do cílových společností však nebude fond poskytovat samostatně, ale spolu se soukromými koinvestory (business angels, soukromé fondy rizikového kapitálu aj.)  Disponibilní prostředky určené pro investice tak budou ještě zvýšeny o podíl soukromých koinvestorů.

Evropské zdroje

85 % finančních prostředků pro OPPI poskytuje Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj. Pro účely realizace pilotního Seed fondu byla přislíbena částka 45,039 mil. EUR.

Národní zdroje

Česká republika spolufinancuje programy financované ze strukturálních fondů EU z 15 %. Pro účely realizace pilotního Seed fondu byla k doplnění evropských zdrojů přislíbena částka 7,948 mil. EUR.

Soukromé zdroje

Finanční prostředky pro samotný Seed fond budou poskytnuty pouze z veřejných zdrojů – z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %) a ze státního rozpočtu České republiky (15 %). Investice do cílových společností se však mohou uskutečnit výhradně společně s finančními prostředky soukromých investorů. Znamená to, že Seed fond nebude typicky investovat samostatně, ale bude hledat soukromého koinvestora, který bude ochoten investovat do cílové společnosti společně s ním. Podíl soukromých zdrojů se liší v jednotlivých finančních nástrojích Seed fondu. Ve finančním nástroji SEED je minimální podíl soukromého kapitálu na celkové investici 30 %, ve finančním nástroji VENTURE činí tento podíl minimálně 50 %.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek