Zemědělci obdrží výplaty na Greening již brzo. SZIF začal vydávat rozhodnutí

13. 1. 2017 | Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

motiv článku - Zemědělci obdrží výplaty na Greening již brzo. SZIF začal vydávat rozhodnutí Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která administruje zemědělské dotace, vydává od 9. ledna rozhodnutí na Greening, což je platba za dodržování zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Necelých 7 miliard korun bude rozděleno mezi téměř třicet tisíc žadatelů. V novém roce se jedná o první dotační titul v rámci Jednotné žádosti 2016, na který SZIF zahajuje vydávání rozhodnutí.

Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening) je nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS, tedy Jednotné platby na plochu. Jedná se v podstatě o „příplatek“ k SAPS. Těmito zemědělskými postupy se rozumí diverzifikace plodin, což je povinnost pěstovat určitý počet plodin v závislosti na rozloze orné půdy. Dále je zapotřebí udržovat poměr trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše, a má- li žadatel nad 15 hektarů orné půdy, pak musí alespoň 5 % ze své výměry vyčlenit jako plochu v ekologickém zájmu.

Celkově je na toto opatření určena částka 6,89 miliardy korun, která bude rozdělena mezi téměř 30 tisíc žadatelů. Výše sazby na 1 hektar je 1 928 korun.

Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu urychlí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:

1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

Stejně jako u ostatních dotačních titulů, které se začaly vyplácet koncem loňského roku, SZIF vyvine maximální úsilí, aby zemědělci obdrželi peníze v co nejkratším termínu. Ohledně nejrozšířenější platby SAPS je v tuto chvíli vyplaceno již přes 97 procent žádostí.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek