Zemědělsko-potravinářský sektor na Tchaj-wanu a exportní příležitosti pro české firmy

7. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

motiv článku - Zemědělsko-potravinářský sektor na Tchaj-wanu a exportní příležitosti pro české firmy Tchajwanská ekonomika je poháněna zejména sektorem služeb a průmyslovou výrobou, jež se podílí až 97 % na celkové tvorbě HDP. Zemědělsko-potravinářský sektor tedy silně zaostává a tchajwanská vláda nyní řeší uspokojení domácí poptávky a zároveň se snaží o zajištění (alespoň částečné) potravinářské nezávislosti a soběstačnosti Tchaj-wanu.

Současný trend tedy poskytuje zahraničním firmám příležitosti uspět se zemědělskými a potravinářskými výrobky na tchajwanském trhu.

I přesto, že tchajwanská vláda vyhlásila v posledních letech řadu stimulujících pobídek a programů s cílem podpořit rozvoj zemědělství a posílit ochranu životního prostředí, není tchajwanské zemědělství schopno zabezpečit poptávku populace v plném rozsahu. Tchajwanské zemědělství silně zaostává a na celkové tvorbě HDP se podílí pouze 1,4 % a zaměstnává okolo 4,95 % populace.

Klíčovými ekonomickými partnery Tchaj-wanu (TW) zůstávají v roce 2016 ČLR (117,89 mld. USD), 2. ASEAN (78,5 mld. USD), 3. USA (62,12 mld. USD), 4. Japonsko (60,20 mld. USD) a 5. EU (48,73 mld. USD).

V roce 2016 vyvezl Tchaj-wan AGRI zboží v hodnotě 4,6 mld. USD, což tvořilo 1,8 % z celkového vývozu. V témže období se na Tchaj-wan dovezlo AGRI zboží v hodnotě 14,2 mld. USD, jenž tvořilo 6,2 % z celkového dovozu. Nejvýznamnějším dovozním artiklem v AGRI sektoru v roce 2016 – lihoviny/likéry, sója a olejnatá semena, kukuřice, následované skotem (mražené a čerstvé maso), pšenicí, čerstvými jablky, tabákovými výrobky, sušeným mlékem a bavlnou.

Tchajwanský obchod v AGRI sektoru se nachází ve výrazném deficitu. Dovoz EU AGRI výrobků se odhaduje na pouze 13 %, tedy 1,85 mld. USD. Evropští/čeští exportéři mají tedy příležitost využít této „díry na trhu“ a expandovat na tchajwanský trh, kde dominují (v určitých oblastech) USA, Austrálie a Nový Zéland.

Největší dovozci tchajwanské produkce
položka země poměr (%) země poměr (%) poměr vývozu
zemědělských výrobků (%)
tuňák, mražený Japonsko 62,9 Mauritius 14,2 11,7
skot, kůže Vietnam 28,5 Hongkong 25,4 4,6
pečivo, cereálie ČLR 43,8 Hongkong 16,7 4,1
prachové peří Japonsko 36,0 ČLR 28,4 3,7
tuňák, čerstvý Mauritius 51,5 Indie 29,6 3,5
vepřové, kůže Vietnam 37,7 ČLR 22,2 2,6
likér/lihoviny ČLR 58,1 USA 17,0 2,5
makrela, mražená Thajsko 93,6 Filipíny 5,9 2,1
mořský vlk, čerstvý ČLR 60,2 Hongkong 39,0 2,0
Největší vývozci na Tchaj-wan
položka země poměr (%) země poměr (%) poměr vývozu
zemědělských výrobků (%)
likér/lihoviny Velká Británie 37,0 Francie 34,1 9,2
sója, olejniny USA 96,9 Kanada 2,9 8,2
kukuřice, obiloviny USA 83,6 Brazílie 15,8 5,2
skot, mražené maso USA 41,6 Austrálie 35,4 3,5
skot, čerstvé maso USA 75,3 Austrálie 17,9 2,1
pšenice, obiloviny USA 86,3 Austrálie 9,2 2,1
jablka, čerstvá USA 52,9 Japonsko 37,0 1,9
tabákové výrobky Japonsko 33,1 Korejská republika 14,0 1,9
sušené mléko Nový Zéland 53,3 Austrálie 8,2 1,8
bavlna USA 46,0 Brazílie 32,7 1,8

Perspektivní vývozní položky pro české exportéry

Víno a lihoviny

Dovoz vína a lihovin na TW v roce 2015 představoval 693 mil. USD s očekáváným růstem poptávky zejména pro high-end whisky. Mezi top 3 importéry lihovin z hlediska podílu na trhu je Velká Británie (68 %), Francie (25 %) a Japonsko (4 %).

Whisky si udržela největší podíl na trhu (55 %) v roce 2015. Dovoz whisky na TW činil 538 mil. USD, zatímco víno představovalo cca 22 % z celkové hodnoty dovozu. Cognac/Armagnac je druhým nejoblíbenějším alkoholickým nápojem na TW. Ostatní alkoholické nápoje, které jsou populární na TW, patří pivo, japonské saké, vodka a likéry, které se používají pro přípravu koktejlů.

Konzumace vína na TW od roku 2010 stoupá v průměru o 8,6 % ročně. Kromě toho, od roku 2010, kdy byla podepsána dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČLR a TW, se TW stal odrazovým můstkem pro řadu zahraničních výrobců, kteří chtějí podnikat v ČLR a v asijsko-pacifickém regionu. Mezi populární odrůdy ke konzumaci se řadí Burgundy, Bordeaux, Côtes du Rhône a šampaňské (pozn. 89 % prodaného vína je červené). Prodej bílého vína představuje cca 10 % z celkového podílu na trhu, zatímco růžová vína patří mezi k nejméně oblíbeným odrůdám na trhu (v roce 2016).

Prodej piva na TW v roce 2015 činil 2,5 mld. USD ve srovnání s 12,9 mld. USD v Jižní Koreji a 35,1 mld. USD v Japonsku. Tyto rozdíly jsou částečně vysvětlovány nižším počtem obyvatel na TW, nicméně faktem může být i roční konzumace Tchajwanců, jež se pohybuje okolo 25 litrů/obyvatele ve srovnání s více než 50 litry v Jižní Koreji a téměř 60 litry v Japonsku. Dokonce i v ČLR se pivo konzumuje ve větším množství avšak nepřesahující více než 40 litrů na osobu. Průměrná cena za 500 ml piva se pohybuje okolo 150–200 NTD (cca 150 Kč), tedy podobně jako v Jižní Koreji a Japonsku. V Hongkongu a Singapuru jsou ceny o poznání vyšší, cca 200–350 Kč.

Navzdory malé velikosti TW trhu mají zahraniční pivovary důvod k optimismu, který vychází z klesající dominance tchajwanského piva (zn. Taiwan Beer), vyráběného státním podnikem Taiwan Tobacco and Liquor Corp., v kombinaci s prognózou mírné zvýšení spotřeby a rostoucí toleranci k vyšším cenám piva. V posledních letech dramaticky klesnul tržní podíl piva značky Taiwan Beer o téměř 80 % (od roku 2009). Jedním z největších dodavatelů piva na TW je Heineken, který představuje až 18% podíl na trhu. Nicméně stále více se objevují nové a (o poznání) menší značky, a to domácí i zahraniční a segment „piva“ na TW trhu každoročně stoupá o několik jednotek %.

Krmiva pro domácí zvířata

Dovoz krmiv pro domácí zvířata na TW (zejména pro psy a kočky) se v posledních deseti letech zdvojnásobil z 57 mil. USD v roce 2005 na 140 mil. USD v roce 2015. Hlavními dodavateli jsou USA (30,32 %) a Thajsko (27,14 %), následované Francií (13,57 %), Austrálií (8,8 %) a Kanadou (7,88 %).

Oficiální údaje o výrobě krmiv pro domácí zvířata na TW nejsou k dispozici. Domácí produkce místními výrobci se odhaduje na přibližně 40 % z celkového trhu krmiv pro domácí zvířata. V současné době, krmivo pro psy představuje 70 % celkového trhu. Sušené potraviny tvoří 80 % celkového trhu a konzervované potraviny představují zbývajících 20 %.

Z hlediska objemu je Thajsko největším vývozcem krmiv pro domácí zvířata na TW. Prodávají se zejména v supermarketech a hypermarketech. Zájem o prémiové značky z USA a dalších západních zemí se významně zvýšil během posledního desetiletí, a to zejména po několika vážných incidentech s kontaminací melaminu z minulých let. Překážkou pro české exportéry může být nicméně přetrvávající zákaz dovozu výrobků ze zemí, které jsou na seznamu států postihnutými BSE vč. HPAI.

Ready-to-use potraviny a suroviny

I přesto, že potravinářský průmysl je na TW vysoce konkurenční, stále zde existují příležitosti pro české exportéry, a to i díky rozšiřování výrobních zařízení v potravinářském průmyslu. Celkový dovoz potravinářských výrobků a surovin na TW v roce 2015 dosáhl téměř 4,85 mld. USD (z toho 15 % bylo dovezeno z USA). Mezi další významné importéry patří Velká Británie 8,03 % (389 mil. USD), Japonsko 7,51 % (364 mil. USD), Francie 7,14 % (346 mil. USD), Thajsko 6,96 % (337 mil. USD), Čína 6,58 % (319 mil. USD), Nový Zéland 6,36 % (308 mil. USD) či Malajsie 5,37 % (260 mil. USD).

Aspekty trhu a hlavní hybná síla: zvyšující se zájem o zdravé a „funkční“ potraviny, stárnutí populace, zdraví uvědomělí spotřebitelé, jež tlačí na inovaci produktů a bezpečnost potravin. Typický tchajwanský importér/agent má obvykle široké portfolio, a nikoli jen jednu produktovou řadu. Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku tchajwanských spotřebitelů, dovozci neustále hledají nové produkty a nové značky produktů. V případě nových produktů je však důležité podpořit prodej reklamou a propagačními materiály pro vytvoření povědomí o značce mezi zákazníky.

Mezi klíčové položky k dovozu na TW patří: čokoláda a cukrovinky (169 mil. USD), chuťové výrobky a omáčky (103 mil. USD), tuky a olej (321 mil. USD), potravinové přípravky (1077 mil. USD), nealkoholické nápoje (252 mil. USD), těstoviny a zpracované obiloviny (79 mil. USD), zpracované/konzervované maso (40 mil. USD), zpracované ovoce (107 mil. USD), zpracovaná zelenina a luštěniny (175 mil. USD), mléčné výrobky (469 mil. USD), polévky (15 mil. USD), koření (80 mil. USD) sirupy a sladidla (63 mil. USD).

Hovězí maso

Domácí produkce hovězího masa představuje méně než 5 % spotřebovaného hovězího masa na TW, což znamená, že TW zcela závisí na dovozu. Mezi top 3 importéry hovězího masa patří USA, Austrálie a Nový Zéland, jež si zachovávají svou dominanci na tchajwanském trhu od roku 1990. Jedním z hlavních důvodů dominantního postavení na trhu je i skutečnost, že dovoz hovězího masa ze zemí EU je v současné chvíli zakázán z důvodu BSE nákazy. Avšak EU společně s ČS udržuje s tchajwanskou stranou dialog, jehož výsledkem by mělo být uvolnění stávajícího zákazu v nejbližší možné době.

Ostatní

  • kosti, rohy, slonovina, kopyta, drápy, korály, lastury
  • dřevo jehličnanů, řezané nebo štípané po délce
  • ostatní kůže z hovězího dobytka, koní, bez srsti
  • suroviny rostlinného původu, j. n.
  • živá zvířata, j. n.
  • celé usně a kůže ze skotu nebo koní, sušené, solené aj upravené

Možnosti prezentace pro české exportéry na Tchaj-wanu

Vstup na tchajwanský trh je nutné podpořit výraznou marketingovou kampaní vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a službám a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu. Jako jedním z primárních kroků je tedy přínosné zvážit účast na některém vhodném veletrhu na Tchaj-wanu.

V průběhu roku se na Tchaj-wanu koná řada akcí, kde se české firmy mohou představit a prezentovat své výrobky. Mezi nejvýznamnější veletrhy a výstavy zaměřené na zemědělský a potravinářský sektor se považují následující akce:

Přehled dalších veletrhů a výstav naleznete na stránkách Taiwan External Trade Development Council.

Českým firmám se rovněž nabízí možnost propagace výrobků prostřednictvím ČEKK Tchaj-pej formou „sponsoringu“. ČEKK Tchaj-pej v průběhu roku pořádá řadu společenských, kulturních, vzdělávacích či obchodních akcí, kde je možné prezentovat a propagovat jednotlivé české firmy a značky.

Neváhejte se obrátit na ekonomický úsek ČEKK Tchaj-pej (commerce_taipei@mzv.cz) v případě zájmu o účast na vybraném veletrhu či detailnější informace ohledně dovozních podmínek a omezení v zemědělsko-potravinářském sektoru na Tchaj-wanu.

Informace Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Tchaj-peji (Tchaj-wan). Autorka: Eva Pigová, MSc., vedoucí ekonomického úseku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek