Zemědělství nestíhá tempo ekonomiky, podnikatelům se přesto daří

7. 6. 2016 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Zemědělství nestačí růstu celé ekonomiky, podnikatelé z branže přesto zvedají exporty a zemědělských firem v Česku přibývá. Zároveň neklesá počet žáků, kteří jsou ochotni studovat zemědělské učňovské obory.

Nejlepšími výsledky se tradičně chlubí potravinářství, které si udržuje stabilní tempo růstu a neubývá ani firem, jež v něm působí. Trápí jej ovšem nedostatek odborníků.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) předložila u příležitosti Roku řemesel 2016 Analýzu podnikání v zemědělství, jež zahrnuje první oficiální výsledky loňského roku.

Podíl zemědělství na hrubém domácím produktu (HDP) a hrubé přidané hodnotě (HPH) má v Česku neustále klesající tendenci.

„Zatímco průmysl, stavebnictví, obchod, služby, ale i veřejná správa rostou, klíčový obor spjatý s venkovem nabírá další ztrátu. Tempo drží alespoň potravinářství, ale začíná bojovat s fatálním nedostatkem odborných profesí,“ uvádí analýza AMSP ČR.

Na paniku zapomeňte. Firem přibývá

Podnikatelé přesto nepropadají panice. Ačkoli v zemědělství mírně klesá počet podnikajících fyzických osob, trvale roste počet obchodních společností. Jednoznačně pozitivní trend lze sledovat právě v potravinářském sektoru, kde se zvyšuje počet OSVČ i právnických osob.

Podle AMSP ČR jsou obchodní společnosti v oboru stabilní. V zemi dominuje produkce pekařských a mléčných výrobků a zpracování masa. Posiluje rovněž tuzemský agrární export, který měl loni nejlepší výsledky za poslední čtyři roky, a také dovoz zemědělských produktů. O chuti podnikat svědčí fakt, že firmy v oboru nabírají další investiční úvěry a věnují více prostředků na provozní financování.

Počet zaměstnanců v zemědělství se stabilizoval na hranici 100 tisíc pracovníků a na celkové míře zaměstnanosti se aktuálně podílí zhruba 2,5 procenty. Jen pro srovnání: V roce 1991 byl podíl 6,3 procenta a celkový počet zemědělců 343 tisíc. Průměrná mzda, která patří dlouhodobě k nejnižším ze všech odvětví, činila za rok 2015 pouze 21496 korun, což je o čtvrtinu méně, než představuje celostátní průměr.

Pokud jde o učňovské školství, zájem je především o obory opravář zemědělských strojů, zahradník a farmář. Kritická začíná být naopak situace v oboru řezník-uzenář, kde za posledních deset let klesel počet zájemců o vyúční list o 60 procent.

Předseda AMSP: Před zemědělci smekám

„Klobouk dolů, jakých výsledků dosahují podnikatelé v zemědělských i potravinářských oborech navzdory poklesu odvětví. Je za minutu dvanáct začít razantně podporovat lokální producenty, pěstitele, farmy a podniky spjaté s venkovem,“ říká předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček,

Zemědělsko-potravinářské obory založené na regionálních produktech podporují podle šéfa AMSP ČR národní nezávislost a zároveň „posilují přirozený ruch venkova, turismus a udržují zdravou ekonomickou i sociální rovnováhu“.

„V rámci Roku řemesel 2016 se proto nyní soustředíme na podporu lokálních producentů a pěstitelů a kampaní,“ doplňuje Karel Havlíček.

Podporu menším firmám v oboru slibuje také ministerstvo zemědělství. „Otevíráme celou řadu výzev a rozšiřujeme nabídku Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Současně připravujeme zásadní podporu odborných škol včetně učňovských oborů. Vytipovali jsme třicet škol, kam alokujeme celkem 50 milionů korun,“ říká šéf rezortu Marian Jurečka.

Analýza AMSP ke stažení:

Další podrobnosti včetně vyjádření zástupců ovocnářů, zpracovatelů masa, pekařů a cukrářůči floristů najdete na stránkách AMSP ČR.

S využitím tiskové zprávy AMSP ČR

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek