Zimbabwe: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a špatná pojistitelnost exportních úvěrů.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

4173

1312

1584

1255

1224

Dovoz

869

1727

1438

1412

1055

Obrat

5042

3039

3022

2667

2279

Saldo

3304

-415

146

-157

169

Zdroj: Český statistický úřad , údaje v tis. USD

Vzhledem k hospodářskému úpadku český vývoz do Zimbabwe kolem roku 2008 téměř ustal. Na rozdíl od západní konkurence reagují české firmy na ekonomické oživení, které nastalo po roce 2009, jen velmi pomalu, což se projevuje stále velice nízkými hodnotami vzájemného obchodu. 

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky našeho vývozu v roce 2015 byly potravinářské stroje, zařízení na automätické zpracování dat, telefonní přístroje a zařízení, chmel, kyanidy a hygienické zboží.

Dovezli jsme květiny, bavlnu, pomeranče a umělecké předměty.

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ neeviduje žádnou výměnu v oblasti služeb.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Zimbabwe neexiszuje žádná česká investice.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Zimbabwské republiky (Praha, 24. května 1983, nepublikováno).
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci (Harare, 23. 5. 1984, vyhláška 14/3 Sb. z 8. 3. 1985)

ČR a Zimbabwe v roce v roce 1999 sice podepsaly dohodu o podpoře a ochraně investic, následně ji však ratifikovala pouze ČR (notifikováno zimbabwské straně v roce 2001).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR tradičně nabízelo Zimbabwe rozvojovou pomoc ve formě vládních stipendií ke studiu na českých vysokých školách. Kromě toho jsou v Zimbabwe pravidelně realizovány tzv. malé lokální projekty v gesci Zastupitelského úřadu ČR v Harare. Tyto projekty jsou zaměřeny především na rozvoj školství.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: