Zimní prognóza: Pozitivní vývoj ČR potvrzen

11. 3. 2016 | Zdroj: EU Office ČS, a. s.

motiv článku - Zimní prognóza: Pozitivní vývoj ČR potvrzen Pozitivní vývoj makroekonomických ukazatelů České republiky byl potvrzen, jak vyplývá ze zimní prognózy Evropské komise z počátku letošního února. I když se pro rok 2016 počítá s nižším hospodářským růstem než v roce 2015 (který byl ovlivněn dočerpáváním evropských prostředků z předchozího programovacího období), stále jde o nadprůměrný výsledek mezi státy EU.

Pozitivní čísla hospodářského vývoje České republiky i Evropské unie byla potvrzena nejnovější zimní prognózou Evropské komise z letošního února. Evropská unie roste už několik období za sebou mírně zvyšujícím se tempem. Toto hospodářské oživení je taženo hlavně spotřebou a dalšími faktory jako jsou nízké úrokové sazby, cena ropy, která nedávno atakovala své dvanáctileté minimum, a vývoj kurzu eura.

Hospodářský růst se tak za rok 2015 projevil prakticky ve všech členských státech, i když v případě Řecka a Finska šlo spíše o kladnou nulu. Pro rok 2017 však už Komise predikuje kladný růst ve všech státech Unie, kdy by nejvyššího hospodářského růstu mělo dosáhnout Lucembursko (4,4 % HDP) a nejnižšího Finsko (0,9 % HDP).

Pozitivní vývoj se odráží i na trhu práce, kde (i přes stálé vysoké hodnoty v některých státech) dochází k postupnému zlepšování situace a snižování míry nezaměstnanosti - v případě Evropské unie v roce 2017 na 8,7 % z 9,5 % v roce 2015. Ve státech eurozóny se snížení míry nezaměstnanosti mezi roky 2015 a 2017 odhaduje o 0,8 procentního bodu na 10,2 %.

Toto snížení míry nezaměstnanosti proběhne prakticky ve všech státech platících eurem, zvláště těch státech, které budou těžit z provedených reforem trhu práce (například Španělsko, u kterého se má míra nezaměstnanosti snížit z 22,3 % v roce 2015 na 18,9 % v roce 2017). I v problémy zmítaném Řecku se odhaduje snížení míry nezaměstnanosti na 22,8 % v roce 2017 a mělo by tak zůstat jediným členským státem s nezaměstnaností vyšší než 20 %.

Výhled ekonomického růstu ve státech EU (% HDP)

K dalšímu úspěchu lze bezesporu přičíst i redukce schodků veřejných financí u členských států, které se má snížit do roku 2017 v Evropské unii 1,8 % HDP z loňských 2,5 % HDP. Veřejný dluh vztažený k HDP je také ne sestupné trajektorii. Hospodářský růst České republiky odhaduje Evropská komise za rok 2015 ve výši 4,5 % HDP, což řadí ČR na přední příčky členských států, za „probuzeného irského tygra", Maltu a Lucembursko.

Oproti podzimní prognóze došlo dokonce k pozitivní korekci, neboť Komise odhadovala v tuzemsku růst o 0,2 procentního bodu nižší. Na přívětivém čísle vývoje HDP se velkou měrou podílela jak domácí poptávka, tak i z velké míry dočerpávání prostředků z evropských fondů. Příspěvek čistých exportů byl pro rok 2015 ještě záporný i z důvodů zmiňované silné domácí poptávky, která měla vliv na příliv importů, který převyšoval export.

Pro rok 2016 jak domácí poptávka, tak i pozitivní příspěvek čistého exportu a z menší části i zásoby přispějí k odhadovanému růstu ve výši 2,3 % HDP. V roce 2017 je hospodářský růst ČR odhadován na 2,7 % HDP, což převyšuje očekávaný růst průměru EU o 0,7 procentního bodu. Vliv hospodářského růstu lze vysledovat, jak ve zlepšující se situaci na trhu práce, vždyť nízkou mírou nezaměstnaností se Česká republika řadí k unijní špičce, tak i na snižujícím se veřejném dluhu - respektive jeho relaci k HDP ze 40,9 % v roce 2015 na 40,1 % HDP v roce 2017. Díky zvyšující se spotřebě a vzhledem ke zvyšování zaměstnanosti a tedy i k sílícímu tlaku na růst mezd se bude míra inflace mírně přibližovat k inflačnímu cíli ČNB a v roce 2017 by měla podle prognózy EK dosáhnout 1,4 %.

Výhled klíčových makroekonomických veličin (v %)

Výhled klíčových makroekonomických veličin (v %)

Zdroj: Evropská komise - ekonomická prognóza zima 2016

Proti odhadovanému hospodářskému vývoji v Evropské unii mohou negativně působit některé vnější faktory, ať už jde o geopolitickou situaci na východě či vývoj světových a rozvíjejících se ekonomik, jejichž oslabení se může přímo projevit jak v zahraničním obchodě, tak i dalším vývojem v členských státech.

Určitou neznámou však stále zůstává řešení migrační krize a výsledek naplánovaného britského referenda ohledně setrvání Spojeného království v Evropské unii. Oba tyto aspekty budou bezesporu plnit nejen média, ale nedají spát ani vrcholným představitelům Unie.

Tomáš Kozelský, EU Office / Knowledge Centre ČS

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek