Komise zavádí nový proces, který by měl pomoci s implementací environmentální legislativy

27. 5. 2016 | Zdroj: Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

Evropská komise přijala sdělení, které zavádí tzv. Environmental Implementation Review, což je proces, díky kterému se bude monitorovat implementace evropské legislativy související se životním prostředím v jednotlivých členských státech.

Cílem tohoto procesu je pomoci členským státům s plněním EU legislativy a předcházet problémům, které by mohly z neplnění legislativy vzniknout. V rámci procesu bude každé 2 roky pro jednotlivé členské státy vydána hodnotící zpráva, jejíž výsledky budou diskutovány přímo s členskými státy.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek