Změna sazeb spotřebních daní v roce 2010

24. 10. 2011 | Zdroj: Celní správa ČR (CS MF)

V roce 2010 došlo ke zvýšení sazeb spotřebních daní na všechny druhy vybraných výrobků. Jedná se o spotřební daň z minerálních olejů, spotřební daně z lihu, z piva a tabákových výrobků.

V případě sazeb spotřební daně u pohonných hmot se jedná o zvýšení sazby přibližně o 1 Kč/l, u spotřební daně z lihu se zvyšuje sazba, jež by měla ve svém důsledku vést k nárůstu ceny 0,5 litru 40 % lihoviny o přibližně 5 Kč včetně DPH. Sazby této daně jsou stanoveny v Kč/hl etanolu. U piva dochází ke zvýšení daně o 8 Kč/hl na každé procento extraktu původní mladiny, což činí přibližně 0,50 Kč na půllitr 10O piva. Ke změně sazeb tabákových výrobků dochází až od 1. února 2010, a to v případě cigaret dochází ke zvýšení pevné části daně o 0,04 Kč/kus, u tabáku ke kouření a ostatního tabáku o 60 Kč/kg. Další sazby jsou uvedeny v § 48 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Sazby daně z minerálních olejů platné od 1. 1. 2010
Kód nomenklaturyTextSazba daně
2710motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013 g/l včetně12 840 Kč/1000 l
motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013 g/l13 710 Kč/1000 l
Střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 odst. 1 písm. b)10 950 Kč/1000 l
těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c)472 Kč/t
odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d)660 Kč/1000 l
2711zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. e)3 933 Kč/t
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. f)0 Kč/t
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 písm. g)1 290 Kč/t
Sazby daně z lihu platné od 1. 1. 2010
Kód
nomenklatury
TextSazba daně
2207líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 220728 500 Kč/hl etanolu
2208líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2208 s výjimkou destilátů z pěstitelského pálení28 500 Kč/hl etanolu
líh obsažený v destilátech ovocných z pěstitelského pálení49)14 300 Kč/hl etanolu
ostatnílíh obsažený ve výrobcích uvedených pod ostatními kódy nomenklatury28 500 Kč/hl etanolu
Sazby a výpočet daně z piva platné od 1. 1. 2010
Kód nomenklaturySazba daně v Kč/hl za každé celé procento extraktu původní mladiny
Základní
sazba
Snížené sazby pro malé nezávislé pivovary
Velikostní skupina podle výroby v hl ročně
do 10 000 včetněnad 10 000 do 50 000 včetněnad 50 000 do 100 000 včetněnad 100 000 do 150 000 včetněnad 150 000 do 200 000 včetně
2203, 220632,00Kč16,00Kč19,20Kč22,40Kč25,60Kč28,80Kč
Sazby a výpočet daně z tabákových výrobků platné od 1. 2. 2010
TextSazba daně
Procentní částPevná částMinimální
cigarety28 %1,07 Kč/kuscelkem nejméně však 2,01 Kč/kus
doutníky, cigarillos 1,15 Kč/kus 
tabák ke kouření 1 340,00 Kč/kg 
ostatní tabák 1 340,00 Kč/kg 

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:

  • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
  • součin pevné části sazby daně a počtu kusů.

Výše daně u cigaret při použití minimální sazby daně se vypočítá jako součin minimální sazby daně a počtu kusů. U cigaret se každých započatých 90 mm délky tabákového provazce považuje za jeden kus.

Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek