Změna termínů zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu v OP PIK

9. 12. 2016 | Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace (API)

motiv článku - Změna termínů zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu v OP PIK Řídicí orgán OP PIK oznámil posun některých termínů u níže uvedených výzev v OP PIK.

  • Aplikace – Výzva III – datem zahájení příjmu Žádostí o podporu je 20. leden 2017, datem ukončení příjmu Žádostí o podporu je 20. duben 2017
  • Inovace – Inovační projekt – Výzva III – termín příjmu Žádostí o podporu je stanoven na 18. ledna 2017, termínem ukončení příjmu Žádostí o podporu je 18. duben 2017, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
  • Potenciál – Výzva III – datem zahájení příjmu Žádostí o podporu je 16. leden 2017, datem ukončení příjmu Žádostí o podporu je 17. duben 2017 a nejzazším termínem pro ukončení projektu je 16. leden 2020, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak
  • Služby infrastruktury – Výzva III – datem zahájení příjmu Žádostí o podporu je 1. únor 2017, datem ukončení příjmu Žádostí o podporu je 28. duben 2017
  • Spolupráce – Klastry – Výzva III – bylo prodlouženo datum ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu do 20. ledna 2017; data zahájení a ukončení příjmu Žádostí o podporu zůstávají nezměněná
Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek