Změní USA zdanění prodeje nealkoholických nápojů slazených cukrem?

5. 8. 2015

  • Země: Spojené státy americké
  • Datum zveřejnění: 05.08.2015
  • Zdroj: United States Drug Adminostration Agency

Cukrem slazené nápoje vedou v USA dlouhodobě žebříček spotřeby nealkoholických nápojů. Ročně vypije průměrný Američan až 42 galonů tzv. soft drinks (tzn. nápojů typu coca-cola, či jiných bublinkových nápojů), což dalece převyšuje spotřebu balené vody, jejíž konzumace v roce 2014  v USA stoupla o 7.3 % a dosáhla výše 34 galonů per capita.

V souvislosti s vysokým podílem spotřeby nealkoholických nápojů slazených cukrem se potýká značná část americké populace s obezitou, nárůstem kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a jiných civilizačních chorob, což prudce a konstantě zvyšuje náklady na zdravotní systém.  V současnosti je tedy zvažováno zvýšení daně z prodeje všech nealkoholických nápojů slazených cukrem. Toto by se týkalo i ochuceného mléka, energetických nápojů a doslazovaných ovocných a zeleninových šťáv. Zda se bude jednat o opatření federální, či budou-li jednotlivé státy USA určovat výši daně nezávisle je stále předmětem diskuze (např. Kalifornie uvažuje o zvýšení daně o jeden USD cent za unci nápoje). Mnohé ze státu argumentují, že ani zvýšení daně spotřebu cukrem slazených nealko nápojů nesníží, jelikož cílovým konzumentem je tradičně osoba s velmi nízkými příjmy (až na hranici chudoby), jejíž  BMI (Body Mass Index) se pohybuje na úrovni 30 a výše.

Zprávu o  spotřebě soft drinks v USA naleznete na:  

http://www.ers.usda.gov/amber-waves/2015-march/restricting-sugar-sweetened-beverages-from-snap-purchases-not-likely-to-lower-consumption.aspx#.VS6aYlJ0zcu

Kontaktní informace:

  • Název: GK Chicago
Tisknout Vaše hodnocení: