Změny označování maloobchodního zboží v Indii

26. 8. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Změny označování maloobchodního zboží v Indii Indie rozhodla o změně označování maloobchodního zboží. Nový zákon nabyde účinnosti již 1. listopadu 2016, čímž by mohl českým exportérům do Indie způsobit komplikace. Mění pravidla označování zboží, např. povinnou velikost etiket, které by měly pokrývat 40 % obalu zboží, povinnost uvádění maximální maloobchodní ceny nebo u potravinářského zboží povinnost označit, zda se jedná o výrobek vegetariánský či nikoli.

Zákon o zákonné metrologii (Legal Metrology Act, 2011) by měl po odkladu nabýt účinnosti od 1. listopadu 2016. Novela byla publikována ve sbírce zákonů 14. května 2015 a původně měla nabýt účinnosti od července 2016. Věcně příslušné Ministerstvo záležitostí spotřebitelů, potravin a veřejné distribuce však účinnost zákona odložili na 1. listopad 2016, aby se výrobci, dovozci a obchodníci mohli lépe na nová pravidla připravit.

Předmětná norma zavádí změny pravidel pro označování baleného maloobchodního zboží a může mít vliv na všechny druhy importovaného zboží, nejen na potraviny a nápoje.

Zaváděné změny:

Hlavní etiketa (principal display panel; PDP) by nyní měla pokrývat 40 % obalu zboží. Například v případě obalů válcového tvaru se tak velikost zvětšuje z původně požadovaných 20 % povrchu.

Zavádí se definice průmyslových a institucionálních spotřebitelů a s tím související označení „Not for retail sale“ na zboží, které je odebíráno přímo od výrobce/dovozce/velkoskladu pro průmyslové využití nebo pro instituci.

Povinnost uvádění kontaktních údajů pro případ reklamace na všech baleních. Každé jednotlivé balení musí obsahovat potřebné kontaktní údaje, aby zákazník věděl, na koho se má obrátit kvůli reklamaci zboží.

Možnost používání nálepek pro doplnění stávajících informací na obalu. Tato možnost je však v rozporu s některými pravidly uvedenými v této novele (viz například uvádění maximální maloobchodní ceny, MRP). Dále je zde rozpor s pravidly úřadu pro bezpečnost potravin FSSAI, která neumožňují dodatečné nálepky (s výjimkou například označení zboží jako „vegetariánské“ nebo „nevegetariánské“ („veg“ nebo „non veg“).

Výjimka pro malá balení. Možnost nahradit PDP požadované velikosti dodatečně přilepenou nálepkou je rozšířena na balení o velikosti 10 cm3 a menší namísto původních 5 cm3 a menší.

Uvádění hmotnosti nebo objemu celého balíku obsahujícího více balení. Váha nebo objem jednotlivých balení by se měla povinně uvádět zvlášť např. 10 balení jednotlivě vážících 100 g v jednom balíku: „10 number x 100 grams“.

V případě alkoholických nápojů bylo ministerstvem původně navrženo jejich vyjmutí z předmětu úpravy zákona. Není však explicitně písemně potvrzeno, zda se na alkoholické nápoje bude uplatňovat výjimka z nových pravidel, či nikoliv.

Další informace naleznete na webové stránce, kde je uveřejněn zákon a většina příslušných novel.

Podle informací Delegace EU v Dillí nebyly zákon z roku 2011 ani jeho novela z roku 2015 notifikovány WTO. Proto EK Indii vyzvala, aby tak dodatečně učinila. Indická strana byla upozorněna, že ČS WTO by měly dostat 60 dní na vyjádření před přijetím normy a poskytnout lhůtu minimálně 6 měsíců mezi zveřejněním normy ve sbírce zákonů a nabytím účinnosti. EK normu studuje z pohledu možných negativních dopadů na export firem z EU do Indie.

Z právního hlediska není jasné, která norma v případě konfliktu s jiným zákonem dostane přednost – viz zákony o bezpečnosti potravin spadající do kompetence FSSAI. Tématem se zabývala červencová schůzka MAAC (Market Access Advisory Committee)15. 7. 2016. EK využila tohoto formátu k informování ČS a podnikatelské sféry v EU.

Český export do Indie v současnosti táhnou stroje a dopravní zařízení. Relativně malý objem exportu připadá na vysokoobrátkové spotřební zboží určené pro maloobchod. Přesto je na místě, aby si české firmy prostřednictvím svých obchodních zástupců v Indii ověřily, zda se jich tato novela zákona nějakým způsobem dotkne.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek