Změny v akreditaci zahraničních podnikatelských subjektů v Rusku

25. 8. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Změny v akreditaci zahraničních podnikatelských subjektů v Rusku V návaznosti na institucionální a legislativní změny v oblasti registrace zahraničních podnikatelských subjektů v Rusku se zvyšuje počet odmítnutých žádostí o příslušnou akreditaci, a to mnohdy z formálních důvodů. Z toho vyplývá pro zahraniční podnikatelské subjekty včetně českých ještě důkladnější příprava před vstupem na ruský trh, zejména co se právních a administrativně správních podmínek týče.

Institucionální změny

V souvislosti se změnami v Zákoně o zahraničních investicích v RF došlo i ke změnám v oblasti registrace/akreditace zahraničních právnických osob na ruském trhu. Zatímco dříve byl tento proces řízen ze strany ministerstva spravedlnosti a jeho příslušné agentury tzv. Státní registrační komory, pak v současné době registraci zahraničních subjektů na ruském trhu provádí Federální daňová služba (s výjimkou subjektů působících ve sféře civilního letectví a bankovnictví, kde jsou uvedené úkony prováděny institucemi Rosaviacija, resp. Centrální bankou RF).

Aktuální stav

Za období od platnosti změn Zákona o zahraničních investicích v RF, resp. od 1. 1. 2015 do současného období dosáhl počet úspěšně registrovaných žádostí o akreditaci cca 5 700, z toho odmítnuté žádosti představovaly více než 10 % z uvedeného počtu. Tato čísla zahrnují také zahraniční filiálky a zastoupení již dříve registrované, které musely projít procesem opětné registrace. Podle dostupných informací byl počet odmítnutých žádostí o registraci podle dřívější praxe minimální.

Jestliže dříve byla akreditace udělována na konkrétní období, a to u zahraničních filiálek na 1 rok až 5 let, a v případě zahraničních zastoupení na 1 až 3 roky, pak v souladu s novými pravidly se registrace vydává na dobu časově neomezenou s tím, že v případě porušení stávajících pravidel může být akreditace odejmuta. Současná výše administrativně správního poplatku za proces akreditace činí 120 tis. rublů.

Za akreditaci je odpovědná místně příslušná inspekce Federální daňové služby v Moskvě. Proti jejímu rozhodnutí je možné se odvolat k vyšší instanci. Praxe ukazuje, že tento postup většinou nevede k nápravě, a proto zbývá řešení prostřednictvím soudního sporu. Takový postup je ovšem spojen s vysokými náklady, které přesahují poplatky za udělení akreditace.

Hlavní problémy

Hlavní problémy s registrací zahraničních právnických osob se týkají údajných nedostatků především formálního charakteru v předkládané dokumentaci (neúplnost údajů, neadekvátnost dokladů odpovídajících platné legislativě, porušení časových lhůt, nepřesný překlad, další formální nedostatky apod.). Jen malá část problémů je spojena s podstatnými nedostatky obsahového charakteru. Další problém představuje nová legislativní úprava zákona o zahraničních investicích v RF, která hovoří pouze o zahraniční právnické osobě a nebere do úvahy tzv. statut fyzické osoby.

Zdánlivé legislativní zjednodušení procesu akreditace zahraničních podnikatelských subjektů v Rusku, jež například odstranilo konkrétní lhůty platnosti pro registraci, je v praxi provázeno mj. zvýšeným počtem odmítnutých žádostí. Aktuální situace svědčí o nezbytnosti pro ruskou stranu zdokonalit všechny formální mechanismy směřující k vytvoření standardních podmínek pro zahraniční subjekty na ruském trhu v uvedené oblasti.

Kromě tradiční administrativně byrokratické zátěže ze strany ruských orgánů se vkrádá za nynější finančně ekonomické situace také myšlenka o snaze získávat neopodstatněné finanční prostředky prostřednictvím např. opakovaně vybíraných administrativně správních poplatků.

V uvedených souvislostech je třeba posuzovat také zrušení Federální migrační služby RF, namísto které se nyní zabývá udělováním pracovních povolení pro tzv. expaty a pracovníky zahraničních právnických subjektů ministerstvo vnitra RF.

Pro české podnikatelské subjekty, jež chtějí vstoupit na ruský trh, z toho vyplývá nutnost detailního právního ošetření všech podmínek a aspektů registrace/akreditace příslušné právní formy subjektu hodlajícího působit v RF. V tomto ohledu doporučujeme obrátit se přímo na renomované české či zahraniční právnické firmy působící dlouhodobě v Rusku. Pro své členy poskytuje služby v tomto směru také tzv. Asociace evropského byznysu (AEB).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Moskvě (Rusko).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek