Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2015

13. 4. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 (dále Exportní strategie) schválená usnesením vlády ČR č. 154 dne 14. března 2012 se posunula v časovém období do druhé třetiny své platnosti. Rok 2015 byl v oblasti podpory exportu charakterizován pokračující úzkou spoluprací ministerstev průmyslu a obchodu a zahraničních věcí.

Základem byla dohoda obou ministrů o zásadách spolupráce při zajišťování podpory exportu a ekonomické diplomacie České republiky z roku 2014.

Koordinační porady náměstků ministrů obou resortů doplněné náměstkyní ministra zemědělství a generálním ředitelem agentury CzechTrade, konající se v měsíčních intervalech, projednávaly a řídily hlavní činnosti z Dohody vyplývající a zajišťovaly tak jejich synergii. V rámci těchto porad byla v praxi naplňována vize Exportní strategie — maximální využití synergií plynoucích z proexportních, ale i dalších aktivit státu k vytvoření takových služeb pro export, které českým vývozcům maximálně usnadní úspěch na zahraničních trzích.

Jako přínosná se ukázala opatření související s Jednotnou zahraniční sítí, činností Klientského centra pro export a vytvoření Katalogu služeb, což jsou proexportní opatření ve sdílené kompetenci MPO, CzechTrade a MZV, účinně napomáhající firmám, zejména malým a středním, při jejich vstupu na zahraniční trhy.

Významnou pomocí při realizaci úkolů podpory exportu a ekonomické diplomacie bylo rozšiřování sítě obchodních úseků na zastupitelských úřadech ČR a zahraničních kanceláří CzechTrade. Na základě usnesení vlády č. 834 z 15. října 2014 týkajícího se kompenzace ztrát exportu spojeného se sankcemi vůči Rusku, bylo v roce 2015 posíleno sedm Zastupitelských úřadů ČR (ZÚ) a tři zahraniční kanceláře CzechTrade. Započaly též přípravy k rozšiřování zahraniční sítě v roce 2016, kdy je plánováno vyslat dalších dvanáct ekonomických diplomatů a dva zástupce agentury CzechTrade.

Problematická pro české exportéry byla nadále v roce 2015 situace v Rusku, ovlivněná jak protiruskými a ruskými sankcemi, tak i klesající cenou ropy. Nové příležitosti však na druhé straně slibuje zrušení sankcí vůči Kubě a Iránu, kde existují významné možnosti pro uplatnění českých firem. Podnikatelské záměry v těchto zemích byly podpořeny už v r. 2015 cestami státních představitelů ČR doprovázených zástupci podnikatelské sféry. Na konci roku bylo rovněž připravováno otevření zahraniční kanceláře CzechTrade v Teheránu, ke kterému došlo v únoru 2016.

Zpráva uvádí údaje o vývoji zahraničního obchodu se zbožím v r. 2015. Bilance zahraničního obchodu České republiky dosáhla v loňském roce podle předběžných výsledků obchodu přebytku 138,7 miliardy korun (v národním pojetí). Je to pokles o 7,336 miliardy korun v porovnání s rokem 2014. Pokračující oslabování směnného kurzu koruny i nadále napomáhalo ke zvýšení konkurenceschopnosti českých exportérů.

Podrobnější informace jsou obsaženy v příloze Zpráva o plnění exportní strategie na BusinessInfo.cz.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek