Zpráva OECD - Izrael je na prvním místě v recyklaci odpadních vod a na posledním ve využití obnovitelných zdrojů energie

22. 3. 2016

  • Země: Izrael
  • Datum zveřejnění: 21.03.2016

Není to nic překvapivého – od svého vzniku se Izrael potýkal s nedostatkem vody a přístup k vodním zdrojům byl ostatně i jednou z hlavních příčin Šestidenní arabsko-izraelské války v roce 1967. Po letech intenzivní práce nyní Izrael patří v oboru vodohospodářství do světové špičky a je proto právem někdy označován jako „water superpower“.

ilustraceTéměř 98 % izraelského obyvatelstva je již připojeno do systémů zajišťující recyklaci odpadních vod pro následné využití především při zavlažování. I zde se ale vodou šetří - výhradně se používá úsporný systém kapénkové závlahy, vynalezený v 60. letech firmou Netafim z kibucu Hatserim. Dodatečným vodním zdrojem jsou i dešťové srážky zadržované v mnoha menších vodních rezervoárech. K výrobě pitné vody se stále více používá odsolená voda, která je dodatečně mineralizována. A spotřebitelé jsou vedeni k její úspoře - například po extrémním suchu v letech 2009-2010 bylo zavedeno povinné používání spořičů vody pro domácnosti v centrální a jižní části Izraele. Spořiče stejně jako instalace v bytech byla pro uživatele poskytnuta zdarma na náklady státu.

Jako kontrast působí využití obnovitelných zdrojů, ve kterém je Izrael se svými necelými 2 % na posledním místě v rámci OECD. Svoji roli hrají nevhodné přírodní podmínky pro využití vodní, větrné nebo geotermální energetiky. V případě využití solární energie je hlavní příčinou malého rozšíření absence podpor, grantů nebo dotace výkupních cen z veřejných zdrojů.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Tel Avivu.

Tisknout Vaše hodnocení: