Zúčastněte se soutěže o nejlepší technologie na ochranu životního prostředí

21. 9. 2017

  • Země: CN - Čína
  • Datum zveřejnění: 21.09.2017

Mezinárodní platforma pro environmentální technologie pod zkratkou „3iPET“ (www.3ipet.cn) je organizace založená kanceláří pro zahraničně ekonomickou spolupráci (FECO = Foreign Economic Cooperation Office, www.mepfeco.org.cn). Tato instituce patří pod Ministerstvo životního prostředí Číny. FECO se svou činností zaměřuje na hlavní cíl čínského Ministerstva životního prostředí a tím je zlepšení kvality životního prostředí a asistuje při zeleném rozvoji Číny. 3iPET pak slouží k podpoře mezinárodní spolupráce v oblasti environmentálních technologií a jejich propagaci, jmenovitě: kontrola znečištění vzduchu, vody a půdy, úspora energie a snižování emisí.

Kancelář CzechTrade v Pekingu navázala s FECO a 3iPET užší spolupráci s cílem uspořádat v příštím roce aktivity na podporu českých environmentálních technologií v Číně (představení českých technologií čínským partnerům). Aktuálně platforma vypisuje soutěž o nejlepší environmentální technologie v oblasti prevence a kontroly znečištění vzduchu, vody a půdy. Kancelář CzechTrade v Pekingu byla požádána v této souvislosti o zveřejnění informace o výše zmiňované soutěži a doporučení některých technologií z ČR. Veškeré informace o soutěži, podmínky účasti a přihlašovací formuláře a pokyny lze najít na webové stránce platformy: http://www.3ipet.cn/?f=megagame3. Technologie budou hodnoceny týmem zahraničních a čínských odborníků. Termín pro přihlášení je do 30. 10. 2017.

Ty technologie, které budou vybrány do žebříčku TOP 100, pak mohou získat následující zvýhodnění:

  • zveřejnění technologie na platformě 3iPET zdarma,
  • být přednostně představován v 50 kooperujících hubech (pro environmentální technologie) v Číně a v zahraničí,
  • mít přednostní právo navštívít čínské a zahraniční B2B aktivity,
  • mít přednostní právo zúčastnit se mezinárodních průmyslových fór a různých školení v zahraničí organizovaných platformou a
  • mít přednostní právo získat finanční podporu.

V případě zájmu o účast, jak v soutěži či aktivitách pekingské kanceláře CzechTrade v příštím roce budeme rádi, když budou české firmy zahraniční kancelář CzechTrade v Pekingu krátce informovat (stačí na emailovou adresu vedoucí kanceláře, pí Kateřina Ďurove, email: katerina.durove@czechtrade.cz).

Zdroj: FECO, platforma 3iPet
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: