Zvláštní ekonomická zóna v Magadanské oblasti

24. 7. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o zvláštní ekonomické zóně v Magadanské oblasti. Zaměřuje se na její hlavní charakteristiku, její hlavní specializaci a informace o daňovém a celním zvýhodnění pro rezidenty zóny. Uvedeny jsou i nejdůležitější kontakty.

Vytvoření a fungování ZEZ v Magadanské oblasti bylo podpořeno zákonem Magadanské oblasti č. 75 - OZ O Zvláštní ekonomické zóně v Magadanské oblasti ze dne  29.06.1999, č. 80 - OZ O změně administrativně-teritoriálního uzpůsobení z 05.07.1999 a Federálním zákonem č. 104 - FZ O Zvláštní ekonomické zóně v Magadanské oblasti z 31.05.1999.

Hlavní charakteristika

  • lokalizace na území města Magadan;
  • dopravní infrastruktura je představena vzhledem ke specifickými zeměpisným a klimatickým podmínkám pouze leteckou a vodní dopravou;
  • k 07/2008 je v ZEZ zaregistrováno 76 rezidentů.

Hlavní specializace

Zóna nemá zvláštní charakter určení. Byla vytvořena za účelem podpory rozvoje místní výroby.

Daňová a celní zvýhodnění

  • osvobození od daně ze zisku do konce r. 2014 (ale pouze z investovaného do rozvoje výroby a sociální sféry na území Magadanské oblasti);
  • osvobození od daně ze zisku té části, která postupuje do federálního rozpočtu;
  • v souladu s čl. 6 Federálního zákona se na území Magadanské oblasti uplatňuje režim volné celní zóny. To znamená, že zahraniční zboží se umisťuje a využívá na území ZEZ bez celních poplatků a daní.

Daňové tak i celní úlevy platí pouze do 31.12.2014 – posledního dne platnosti zákona O ZEZ v Magadanské oblast. Příjemcem úlev, respektive rezidentem ZEZ se může stát fyzická nebo právnická osoba, jejíž hlavní hospodářská činnost musí byt realizována pouze na území Magadanské oblasti, přičemž 75 % základního kapitálu daného subjektu se musí nacházet rovněž na území Magadanské oblasti.

Kontakt

Zpět na dokument „Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Tisknout Vaše hodnocení: