Zvláštní ekonomická zóna na území Sankt-Peterburgu

24. 7. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o zvláštní ekonomické zóně technicko-aplikačního typu na území Sankt-Peterburgu. Zaměřuje se na její hlavní charakteristiku (včetně lokalizace a rozlohy), její hlavní specializaci a informace o daňovém a celním zvýhodnění pro rezidenty zóny. Uvedeny jsou i nejdůležitější kontakty.

Zvláštní ekonomická zóna technicko-aplikačního typu (TAZ) na území  St-Peterburgu byla vytvořena v  souladu s nařízením vlády RF č.780 O vytvoření ZEZ TAZ na území z 21.12.2005, Dohodou č. 6678-GG/F7 z 18.01.2006 a Federálním zákonem RF č. 116-FZ ze dne 22.07.2005.

Hlavní charakteristika

 • lokalizace v Sankt-Peterburgu;
 • rozloha zóny je 200 ha (1. TAZ „Nojdorf“ (18,9 ha); 2.  TAZ „Novo-Orlovskij“ (112 ha));
 • infrastruktura v obou areálech zahrnuje komunikace s napojením na federální silnice, železnice, mořské a říční přístavy, letiště, inženýrské a technické sítě, informačně-komunikační a sociální infrastruktura;
 • k 07/2008 je v ZEZ zaregistrováno 13 rezidentů.

Hlavní specializace

 • informační technologie;
 • analytické přístroje;
 • komunikační prostředky různého určení;
 • spotřební rádio-elektronická aparatura;
 • automatické systémy řízení technologických procesů;
 • produkce avioniky a zdravotnické techniky.

Daňové a celní zvýhodnění pro rezidenty zóny

 • jednotná sociální daň – 14%;
 • daň ze zisku 20 %;  
 • osvobození od silniční daně na 5 let od okamžiku registrace dopravního prostředku;
 • osvobození od daně z majetku na 5 let od okamžiku registrace majetku;
 • osvobození od pozemkové daně na 5 let od okamžiku nabytí práva na pozemky v areálu ZEZ;
 • území ZEZ je svobodná celní zóna s celním režimem, při němž se zahraniční zboží rozmísťuje a využívá v rozsahu území zvláštní ekonomické oblasti bez placení cla a daně z přidané hodnoty, a rovněž bez omezení a zákazů ekonomického charakteru, které jsou stanoveny zákonodárstvím Ruské federace o státní regulaci zahraničně-obchodní činnosti. Ruské zboží se rozmísťuje a využívá za podmínek, které jsou uplatňovány při vývozu, v souladu s celním režimem exportu, se zaplacením akcízu a bez platby vývozního cla. Do celního režimu svobodné celní zóny spadá: zboží, dovážené na celní území Ruské federace z území cizích států; zboží, dovážené na území zvláštní ekonomické oblasti z ostatních částí celního území Ruské federace; zboží, jež se nachází na území zvláštní ekonomické oblasti a je získané od osob, které nejsou rezidenty zvláštní ekonomické oblasti.

Kontakt

Zpět na dokument „Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Tisknout Vaše hodnocení: