Zvláštní ekonomická zóna Zelenograd

24. 7. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o zvláštní ekonomické zóně Zelenograd. Zaměřuje se na její hlavní charakteristiku (včetně lokalizace a rozlohy), její hlavní specializaci a informace o daňovém a celním zvýhodnění pro rezidenty zóny. Uvedeny jsou i nejdůležitější kontakty.

Zvláštní ekonomická zóna „Zelenograd“ byla vytvořena v souladu s nařízením Vlády RF č. 779 ze dne 21.12.2005 O vytvoření zvláštní ekonomické zóny technicko-aplikačního typu na území města Moskva.

Hlavní charakteristika

 • lokalizace na severozápadě Moskvy;
 • rozloha plánované zóny 155 ha (1/ průmyslová zóna  "Alabuševo" bude určena protechnicko-aplikační činnosti – od zpracování materiálu, technologií atd. až po výrobu a odbyt zkušební série výrobků; 2/ TAZ „Zelenograd“ s rozlohou 5,15 ha představuje podnikatelský inkubátor, vědecký a technologický park, dvě inovační centra, regionální centrum komercionalizace a transferu technologií, závod s širokou škálou produktů, 8 studijných a vědeckých komplexů);
 • dopravní infrastruktura počítá s vybudováním silničního napojení na rychlostní dálnici „Rusko“ (Moskva-St-Peterburg)
 • k 07/2008 je v ZEZ zaregistrováno 11 rezidentů.

Hlavní specializace

Založena za účelem stimulace rozvoje inovační činností v odvětví vysokých technologií, rozvoje inovační infrastruktury a vytvoření podmínek pro úspěšné rozvíjení technicko-aplikační činností:

 • elektronika;
 • mikro a nanoelektronika;
 • optoelektronika a fotonika;
 • nanotechnologie a nanomateriály;
 • IT, telekomunikace a spoje;
 • bioinformační technologie;
 • technologie distribuovaných výpočtů a systémů;
 • počítačové modelování;
 • inteligentní systémy navigace a řízení;
 • rozpoznávání podoby a analýza  zobrazení;
 • laserové a elektronické iontoplazmové technologie;
 • biosenzorické technologie;
 • technologie na tvorbu energetický nenáročných systémů dopravy, distribuce a využití tepla a elektrické energie.

Daňové a celní zvýhodnění pro rezidenty zóny

 • jednotná sociální daň – 14 %
 • daň ze zisku, který se odvádí do rozpočtu RF – 13,5 % (Zákon Moskvy „O stanovení daně ze zisku pro rezidenty právnické osoby ZEZ TAZ „Zelenograd“)
 • osvobození od silniční daně na 5 let (týká se registrovaných dopravních prostředků na rezidenty, tedy od okamžiku zápisu společnosti do registru rezidentů v Zelenogradu)
 • osvobození od daně z majetku na 5 let od okamžiku registrace majetku
 • osvobození od pozemkové daně na 5 let na pozemky v areálu ZEZ
 • území ZEZ je svobodná celní zóna s celním režimem, při němž se zahraniční zboží rozmísťuje a využívá v rozsahu území zvláštní ekonomické oblasti bez placení cla a daně z přidané hodnoty, a rovněž bez omezení a zákazů ekonomického charakteru, které jsou stanoveny zákonodárstvím Ruské federace o státní regulaci zahraničně-obchodní činnosti. Ruské zboží se rozmísťuje a využívá za podmínek, které jsou uplatňovány při vývozu, v souladu s celním režimem exportu, se zaplacením akcízu a bez platby vývozního cla. Do celního režimu svobodné celní zóny spadá: zboží, dovážené na celní území Ruské federace z území cizích států; zboží, dovážené na území zvláštní ekonomické oblasti z ostatních částí celního území Ruské federace; zboží, jež se nachází na území zvláštní ekonomické oblasti a je získané od osob, které nejsou rezidenty zvláštní ekonomické oblasti.

Kontakt

Zpět na dokument „Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Tisknout Vaše hodnocení: