OPPA

Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA) je jedním ze tří programů v České republice, který bude v období let 2007-2013 využívat prostředky Evropského sociálního fondu. Globálním cílem OPPA je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. OPPA se proto zaměřuje na vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení.