Jak se zapojit

Tato kapitola specifikuje typy podnikatelů, kteří by se mohli zajímat o Seed fond. Uvádí rovněž odkazy na organizace, které mohou podnikatelům podat pomocnou ruku, poradit jim a poskytnout další informace.