O Seed fondu

Tato rubrika obsahuje základní informace o projektu Seed fond - proč vznikl, co je jeho cílem, k čemu má sloužit a jak bude fungovat.