Regionální operační programy (ROP)

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.