Logistika

Logistika zahrnuje celou řadu oblastí, které mohou významně ovlivňovat chod celého podniku či firmy. Ať již se jedná o systém distribuce a dopravy, materiálové toky či plánování a rozvržení výroby, je pro management velmi důležité mít všechny tyto oblasti pod dohledem a pod kontrolou.