Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 pro Oborovou zdravotní pojišťovnu (OZP)

Formulář „Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti na rok 2015“

Platnost formuláře:

1.1.2016  - 31.1.2017

 • Elektronicky vyplnitelný formulář
 • Jak vyplnit a odeslat interaktivní formulář CZ

  1. Otevřete (stáhněte) si formulář kliknutím na název formuláře.

  Tip!
  Než začnete formulář vyplňovat, orientačně si jej prohlédněte, lépe tak porozumíte struktuře i celkovému účelu dokumentu. U některých formulářů najdete detailní návod na vyplnění na samém konci formuláře.


  2. Formulář je možné kompletně vyplnit na počítači. Pro vložení údajů klikněte na volné místo u položek formuláře. Postupujte obdobně jako u papírového formuláře. Jste-li zaregistrováni a přihlášeni na portál, budete mít ve formuláři předvyplněné kontaktní údaje.

  3. Vkládání údajů do formuláře je možné kdykoliv přerušit a již vložené údaje můžete uložit zároveň s formulářem kliknutím na tlačítko „Uložit“. Rozpracovaný formulář na vašem počítači můžete znovu otevřít a pokračovat ve vyplňování.

  4. Po dokončení vyplňování uzamkněte formulář kliknutím na tlačítko „Odeslat formulář“ na konci formuláře. Vložené údaje již není možné dále měnit. Uzamčený formulář si uložte do svého počítače.

  5. Vyplněný uzamčený formulář můžete:

  • podepsat kvalifikovaným elektronickým certifikátem kliknutím na podpisové pole v pravém horním rohu formuláře a následně takto podepsaný formulář odeslat elektronickou poštou,
  • odeslat pomocí datové schránky (elektronický podpis nahrazuje vaše identifikace v systému datových schránek),
  • vytisknout a doručit na příslušný úřad.

  6. Nedaří se vám formulář vyplnit? Chcete si uložit podrobný návod na pozdější vyplňování?
  Stáhněte si dokument Obecný návod vyplňování formulářů s podrobnějším popisem.

Další informace

Podrobný popis:

Klasický tiskopis:

Pokyny:

Přehled je možné vyplnit také online na stránkách Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP).

 • Jak používat databázi formulářů CZ

  Ve Formulářích naleznete aktuálně platné formuláře související s podnikáním za všech relevantních institucí státní správy.

  Vyhledávání ve Formulářích

  V úvodu se Vám zobrazí vyhledácí okno se 3 možnostmi:

  • Nejčastěji vyhledávané formuláře, resp. skupiny souvisejících formulářů vytvořených redakcí
  • Vyhledávání ve formulářích podle oborů činnosti
  • Vyhledávání ve formulářích podle institucí, které formluláře vydaly
  • V každé z těchto tří záložek je možné využít okénka pro zadání zpřesňujícícho klíčového slova. Vyhledávací mechanismum umí skloňovat češtinu – obdobně jako jste zvyklí z internetových vyhledávačů. Samozřejmě lze vyhledávat i jen s pomocí tohoto okénka, zadáním hledaného výrazu.

  Hledání zahájít klikem na tlačítko „Hledat“.

  Tip!
  Doporučujme nejprve zvolit doporučenou oblast nebo obor a následně pak použít klíčové slovo pro jemnější filrtraci výsledků vyhledávání.

   

  Výsledky vyhledávání

  V výsledcíh vyhldávání formulářů je zobrazen název formuláře a krátká anotace, která obsahuje základní informaci o formuláři. Položka „Instituce:“ informuje o vydavateli formuláře. Symboly typu formuláře pak naznačují jaké formy vyplňování budet moci použít (příkady v obrázku).

  Detail formuláře

  V detailu formuláře naleznete řadu užitečných infromací:

  • vydávající instituci, platnost formuláře
  • všechny dostupné formy vyplňování formuláře (papírová verze / na pořítači vyplnitelný formulář (PDF, ZFO, Word, Excel) / on-line vyplnitelný / on-line vyplnitelný a odeslatelný formulář). Konkrétní možnosti závisí na vydávající instituci.
  • odkazy na související formuláře
  • doplňující informace jakopodrobný popis, konkrétní nápovědy a odkazy na související informace na portálu Businessinfo.cz

  Softwarová podpora

  Formuláře jsou dostupné ve formátu „.pdf“. Pro otevření formulářů je potřeba do Vašeho počítače stáhnout software Adobe PDF Reader (zdarma ke stažení – odkaz naleznete u každého formuláře). Formuláře označené „interaktivní“ je možné v programu Adobe PDF Reader i elektronicky vyplňovat.

  Odkazy na stažení PDF a FormFiller + do nápověd pro vyplnitelné PDFa ZFO

  + na všechny formulářové nápovědy.

  Vyplňování interaktivního formuláře

  Pole, která jsou ve formuláři určena k vyplnění, jsou barevně zvýrazněna a lze do nich zapisovat příslušná data. Po jeho vyplnění jej můžete vytisknout a odnést na příslušný úřad nebo uložit na Váš počítač k dalšímu použití.