Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 (ČSSZ)

Formulář „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014“ (89 324 14)

Platnost formuláře:

1.1.2015  - 31.1.2016

Další informace

Podrobný popis:

Formulář je určen každé osobě, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Ta pak má povinnost podat tento formulář příslušné správě sociálního zabezpečení a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Formulář je v interaktivní podobě a můžete si jej u nás na stránkách vyplnit.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014

Pokyny:
Pokyny k vyplnění přehledu o příjmecha výdajích OSVČ za rok 2014

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný rok můžete za předem daných podmínek podat i elektronicky. Podrobnosti a postup najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.