Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 (ČSSZ)

Základní informace

Popis:
Formulář „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014“ (89 324 14)
Oblast:
Finance, daně, účetnictví, pojištění
Platnost od:
1.1.2015
Platnost do:
31.1.2016
Aktualizováno:
28.1.2015 19:17
Instituce:
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)
Detailní popis:

Formulář je určen každé osobě, která aspoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. Ta pak má povinnost podat tento formulář příslušné správě sociálního zabezpečení a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za daný kalendářní rok. Formulář je v interaktivní podobě a můžete si jej u nás na stránkách vyplnit.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014

Pokyny:
Pokyny k vyplnění přehledu o příjmecha výdajích OSVČ za rok 2014

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný rok můžete za předem daných podmínek podat i elektronicky. Podrobnosti a postup najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jak interaktivní formulář vyplnit?

 1. Otevřete (stáhněte) si formulář kliknutím na název formuláře.
  Doporučujeme: Než začnete formulář vyplňovat, orientačně si jej prohlédněte, lépe tak porozumíte struktuře i celkovému účelu dokumentu. U některých formulářů najdete detailní návod na vyplnění na samém konci formuláře.
 2. Formulář je možné kompletně vyplnit na počítači. Pro vložení údajů klikněte na volné místo u položek formuláře. Postupujte obdobně jako u papírového formuláře.
  Poznámka: Jste-li zaregistrováni a přihlášeni na portál, budete mít ve formuláři předvyplněné kontaktní údaje.
 3. Vkládání údajů do formuláře je možné kdykoliv přerušit a již vložené údaje můžete uložit zároveň s formulářem kliknutím na tlačítko „Uložit“. Rozpracovaný formulář na vašem počítači můžete znovu otevřít a pokračovat ve vyplňování.
 4. Po dokončení vyplňování uzamkněte formulář kliknutím na tlačítko „Odeslat formulář“ na konci formuláře. Vložené údaje již není možné dále měnit. Uzamčený formulář si uložte do svého počítače.
 5. Vyplněný uzamčený formulář můžete:
  1. podepsat kvalifikovaným elektronickým certifikátem kliknutím na podpisové pole v pravém horním rohu formuláře a následně takto podepsaný formulář odeslat elektronickou poštou,
  2. odeslat pomocí datové schránky (elektronický podpis nahrazuje vaše identifikace v systému datových schránek),
  3. vytisknout a doručit na příslušný úřad.
 6. Nedaří se vám formulář vyplnit? Chcete si uložit podrobný návod na pozdější vyplňování? Stáhněte si dokument Obecný návod vyplňování formulářů s podrobnějším popisem, včetně snímků obrazovek jednotlivých kroků.

Seznam formulářů

Get Adobe Reader Pro práci s formuláři a pokyny je potřeba nainstalovat Adobe PDF Reader. Program lze zdarma stáhnout a nainstalovat.