Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků

Formulář „Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků“ (25 541, vzor č. 3) slouží osobám, kterým vznikla povinnost spotřební daň z tabákových výrobků přiznat a zaplatit. Ta vzniká dnem nabytí vybraných výrobků nebo dnem jejich prodeje plátci. Plátcem je právnická nebo fyzická osoba, která skladuje nebo dopravuje vybrané výrobky ve větším množství, uvádí je do volného daňového oběhu, aniž prokáže, že se jedná o vybrané výrobky zdaněné, nebo pokud neprokáže způsob jejich nabytí oprávněně bez daně. Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká také dnem porušení zákazu prodeje cigaret konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

Platnost formuláře:

od  1.1.2011

Další informace

Podrobný popis:

Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků (25 541, vzor č. 3)

Pro práci s formulářem je potřeba nainstalovat Adobe PDF Reader. Program lze zdarma nainstalovat pomocí níže zobrazené ikony.