Registrace k dani z přidané hodnoty (DPH)

Formulář „Registrace k dani z přidané hodnoty“ (25 5104 MFin 5104 - vzor č. 6)

Platnost formuláře:

od  1.1.2015

Další informace

Podrobný popis:

Formulář „Registrace k dani z přidané hodnoty“ je povinná podat osoba se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, jejíž obrat překročil částku uvedenou v § 6 zákona o dani z přidané hodnoty. Přihlášku k registraci je nutné podat do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit.