Energetické úspory – Hradec Králové

21.6.2017

Dne 21. června 2017 se v Hradci Králové uskuteční seminář, jehož cílem je seznámit zájemce s aktuálními možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů. Vedle programů OP PIK ze třetí prioritní osy se tak zájemci dozví informace i o dalších možnostech financování z programů podpory.

Akce s podtitulem „Jaké možnosti spolufinancování nabízí evropské a národní programy v oblasti energetických úspor?“ představí programy IROP, OP PIK, OP ŽP, Úspory energie s rozumem, EFEKT, Nová zelená úsporám, Panel 2013+.

Program:

 • 09:15–09:30 Registrace účastníků
 • 09:30–09:45 Zahájení, představení Eurocentra Hradec Králové
 • 09:45–10:15 IROP – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení – Ing. Jakub Řezníček (CRR Hradec Králové)
 • 10:15–10:55 OP PIK – Aktuální informace o II. výzvách programů PO3 OPPIK – Ing. Miroslav Honzík, Ph.D. (MPO)
 • 10:55–11:15 OP PIK – Hodnocení hospodárnosti projektů – Ing. Pavel Zděnek (MPO)
 • 11:15–11:45 OP ŽP – Snížení energetické náročnosti veřejných budov, využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetického standardu nových veřejných budov – Ing. Michal Machačný (SFŽP, odd. Severovýchod)
 • 11:45–12:15 Přestávka
 • 12:15–12:45 Program Úspory energie s rozumem – Ing. Vladimír Sochor (MPO)
 • 12:45–13:15 Program EFEKT – Ing. Vladimír Sochor (MPO)
 • 13:15–13:45 Nová zelená úsporám – Ing. Michal Machačný (SFŽP, odd. Severovýchod)
 • 13:45–14:15 Program Panel 2013+ – Mgr. Karolína Smetanová (SFRB)
 • 14:15–14:45 Dotazy
 • 14:45 Závěr

Vstup na akci je zdarma. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím online formuláře do 16. června 2017.

 • Země určení: Česká republika
 • Průmyslové obory:

Kontaktní informace

QRCode