Veletrh dotačních příležitostí

14.9.2017

Dne 14. září 2017 se v Liberci uskuteční odborný seminář, díky němuž máte v jeden čas na jednom místě příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky partnerům akce můžete konzultovat:

  • OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Integrovaný regionální operační program
  • OP Zaměstnanost
  • OP Životní prostředí
  • Programy Libereckého kraje
  • Program rozvoje venkova
  • Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti
  • Národní dotace MPO
  • Programy agentur CzechInvest, CzechTrade, TA ČR ad.

Nad akcí přijala záštitu členka rady Libereckého kraje pro oblast hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování paní Ing. Radka Loučková Kotasová.

Účast na akci je zdarma a nepodléhá registraci.

Více informací se dozvíte v pozvánce na akci.

Kontaktní informace

QRCode