Den Technologické agentury ČR 2017

21.9.2017

Dne 21. září 2017 se v Praze uskuteční již čtvrtý ročník Dne Technologické agentury ČR a již po páté budou oceněny ty nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro české hospodářství a společnost.

Letošním mottem konference je Open science: otevřený výzkum, otevřené inovace, otevřenost světu.

Cílem akce je upozornit na 4 hlavní oblasti inovačního ekosystému, který pro svůj hladký rozvoj vyžaduje:

  • nový způsob myšlení
  • nový způsob jednání
  • nový způsob komunikace
  • nový způsob spolupráce

Program konference je koncipován do dvou částí. V první části vystoupí zahraniční odborníci z Evropy i z dalekého Japonska, jako je třeba Makoto Watanabe, ředitel japonské inovační agentury NEDO. Program bude pokračovat panelovou diskuzí zaměřenou na využití výsledků výzkumu v inovacích a na celkový přístup k inovacím z uvedených čtyř perspektiv.

Celý den opět vyvrcholí galavečerem, na kterém budou předaná ocenění řešitelům nejlepších projektů aplikovaného výzkumu v nové budově Národního muzea. Odborná porota letos vybírala z osmatřiceti projektů. 

Smyslem udělování Cen TA ČR je ocenění přínosu těch nejlepších projektů aplikovaného výzkumu s pozitivními dopady na ekonomiku a kvalitu života celé společnosti. Tato ocenění jsou motivací pro udržení nastavené trajektorie spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Ceny TA ČR jsou udíleny ve čtyřech kategoriích: Řešení pro kvalitu života, Ekonomický přínos, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení a Originalita řešení.

Další informace naleznete na webových stránkách TA ČR.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode