Bankovní záruky v tuzemském a zahraničním obchodě, URDG 758 – aktuální informace z praxe, zkušenosti

21.3.2017

Dne 21. března 2017 se v Praze uskuteční seminář, který se zaměřuje na záruky podle URDG 758, především pak na složitější a problematické situace z pohledu mezinárodní praxe. Přednášející též seznámí účastníky s novinkami z posledního zasedání bankovní komise a pracovní skupiny pro záruky.

Druhá část semináře se bude zabývat aktuální praxí a vývojem v oblasti tuzemských a mezinárodních záruk. Přednášející v rámci svých přednášek poskytnou mnoho příkladů, vzorů. Seminář bude zaměřen na nabytí praktických znalostí, tj. je postaven na příkladech a diskuzi.

Program:

 • 08:30–09:00 Registrace
 • 09:00–09:05 Úvodní slovo
 • 09:05–10:30 Bankovní záruky podle URDG 758 – hlavní prvky pravidel URDG 758, „problematická“ ustanovení, podmínky ohledně vstupu v účinnost, redukční klauzule, problematika protizáruk, přezkoumání dokumentů
 • 10:30–10:50 Přestávka na kávu / čaj
 • 10:50–12:00 Záruky na požádání podle URDG 758 – zkušenosti, diskuze v rámci ICC Task Force on Guarantees
 • 12:00–13:00 Občerstvení
 • 13:00–14:10 Bankovní záruky v praxi (účinnosti, uplatnění, postoupení/zástava, požadované dokumenty, ukončování platnosti ad.)
 • 14:10–14:30 Přestávka na kávu / čaj
 • 14:30–15:20 Bankovní záruky v praxi – pokračování
 • 15:20–16:00 Bankovní záruky v praxi – dotazy, diskuze
 • 16:00 Závěr semináře

Přednášející:

 • Ing. Jiří Schveinert – Komerční banka, a.s., vedoucí oddělení bankovních záruk
 • Bc. Pavel Andrle, LL.M – tajemník Bankovní komise ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Cena:

 • 4 500 (vč. 21 % DPH)
 • slevový program naleznete na webu ICC ČR

Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře. Přihlášky ve wordu jsou zasílány na požádání – filipkova@icc-cr.cz.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode