Doprava zboží v mezinárodním obchodu

16.1.2017

Dne 16. ledna 2017 se v Praze uskuteční seminář zaměřený na znalost zákonitostí dopravy zboží (především na delší vzdálenosti), která by měla být ve výbavě každého obchodníka a i jiných osob, které se pohybují v oblasti mezinárodní výměny zboží.

Akce se určena pro zaměstnance dovozních a vývozních firem, zaměstnance bank, přepravní veřejnost a studenty. Seminář se koná od 9:00 do 16:00.

Program:

  • Zvláštnosti multimodální a kontejnerové přepravy
  • Nové trendy v dopravě zboží z Dálného Východu (Nová Hedvábná stezka) – rozdíly mezi námořní, železniční a leteckou dopravou
  • Kombinovaná doprava v rámci Evropy – vytěsní zboží ze silnic ?
  • Nové formy smlouvy o přepravě (B/L) v námořní dopravě
  • Odpovědnost dopravce za škody způsobené při dopravě. Rozdíl mezi krytím škody z odpovědnosti a ze zbožového pojištění
  • Bezpečnost a zabezpečení jako sílící omezení při dopravě zboží
  • Praktické příklady k jednotlivým okruhům, otázky, diskuze

Lektorem je Ing. Petr Rožek, Ph.D.,poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR).

Účastnický poplatek:

Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře. Přihlášky ve wordu jsou zasílány na požádání (filipkova@icc-cr.cz).

Kontaktní informace

QRCode